Program pro hosty připravily děti z mateřské školy, i žáci „vyšších“ ročníků.

Zástupci školy neusnuli na vavřínech a chystají změny v podobě modernizace některých učeben.

„Plánujeme instalaci interaktivních tabulí a dobudování nové počítačové učebny. Čekáme na finanční injekci z evropských fondů, která by měla tento záměr pomoci realizovat,“ vysvětlila ředitelka školy Jana Zámečníková. „Dojde tak k propojení techniky a humanitních oborů, na které se škola v rámci svého školního vzdělávacího programu specializuje,“ doplnil ředitelku nezdenický pedagog Roman Švehlík.

První zmínky o škole v obci se datují již k roku 1400. Tehdy v Nezdenicích učili čeští bratři. Výrazná změna nastala v roce 1810, kdy vznikla nová škola. Objekt původní staré školy pak sloužil jako tělocvična. Následně pak v roce 1960 postavili Nezdeničtí zcela novou školu.