K obnově novoveské školy došlo v souvislosti se založením lokálního kaplanství roku 1751. Do školy však docházelo nepatrné procento dětí. Výuka se omezovala na tzv. "trivium"- na čtení, psaní, počítání a náboženství.

V roce 1904 byla vystavěna nová budova školy. Chlapci byli umístěni na škole nové, děvčata zůstala na škole staré. Po osmnácti letech výstavby nové školní budovy bylo v roce 1922 novoveskou a chylickou obcí usneseno požádat o zřízení školy smíšené měšťanské.

V srpnu 1922 obecní zastupitelstvo souhlasilo se zřízením živnostenské školy pokračovací. V roce 2003 byla vedle staré budovy školy slavnostně otevřena nová přístavba. Od školního roku 2003/2004 navštěvují žáci 1. a 2. stupně školu společně.

Bývalá budova 2. stupně byla předána obecnímu úřadu k demolici.