Soutěž šesti pětičlenných družstev I. a II. stupně mladých zdravotníků ze základních škol na Slovácku, jež byla postupovou soutěží do kola krajského, které se uskuteční 26. května ve Zlíně, uspořádal Oblastní spolek Českého červeného kříže (ČČK) Uherské Hradiště.

V úvodu klání složily hlídky mladých zdravotníků slib, že budou soutěžit svědomitě a poctivě. A že budou čestně bojovat o dosažení co nejlepších výsledků. Rozhodčí zase soutěžícím slíbili, že své funkce budou plnit ve smyslu pravidel soutěže a vynaloží všechno úsilí, aby její výsledky byly správně a spravedlivě rozděleny.

Pro Paměť národa běželo v Hradišti 86 lidí, bezmála stovka dalších navštívila věznici
Pro Paměť národa běželo v Hradišti 86 lidí, stovka dalších navštívila věznici

Pětičlenné týmy mladých zdravotníků si ověřovaly na několika stanovištích praktické zvládnutí první pomoci na realisticky namaskovaných figurantech, vyžadujících první pomoci. A to při zranění v terénu, domácím prostředí, dopravní nehodě a při transportu raněných. Soutěžící museli dále zvládnout obvazovou techniku, poznávání léčivých bylin, ale také písemný test.

Soutěž byla rozdělena na dvě části – pro mladé zdravotníky I. stupně, což byli žáci z 1. až 5. ročníku základní školy, a II. stupně, žáci 6. až 9. ročníku ZŠ. Soutěž byla poměrně náročná a zaměřena byla především na rychlou a správnou reakci, ale také na souhru týmů mladých záchranářů ze základních kol. 

Charita. Ilustarční foto
Charita Uherské Hradiště hledá nové dobrovolníky. Důležitá je touha pomáhat

Praktické provedení první pomoci bylo prováděno s použitím standardního zdravotnického materiálu i improvizovaných prostředků. Figurantky z řad Střední zdravotnické školy Uherské Hradiště skvěle dokázaly ten či onen úraz zahrát. 

„Všechna soutěžící družstva předvedla, že jejich dovednosti a znalosti v poskytování první pomoci jsou na dobré úrovni. Soutěžící se snažili splnit úkoly co nejlépe. V I. kategorii mladších zdravotníků zvítězilo a postup do krajského kola si zajistilo družstvo z Komně, jehož vedoucí je Radka Jančová,“ informovala Andrea Ptáčková, učitelka zdravotnické školy. Dodala, že prvenství v soutěži hlídek mladých zdravotníků II. stupně si vybojoval tým ze ZŠ Kunovice, jehož vedoucí je Petra Šáchová.

Jana Šrámka si připomněli na Velehradě věřící i členové Orla.
Jana Šrámka si připomněly na Velehradě stovky věřících i členů Orla

„Soutěž se obešla bez skutečných zranění, ale i bez výrazných potíží. Oběma postupujícím týmům gratuluji a přeji jim hodně štěstí v krajském kole mladých zdravotníků, případně, že v něm zvítězí i v republikovém finále,“ řekla v závěru soutěže Jarmila Ulmanová, ředitelka Oblastního spolku ČČK Uherské Hradiště.