„Čtyři učitelé ze školy před nedávnem odešli. Dva z nich chtěli zkusit stejnou práci na jiné škole, další dva neměli vysokoškolské vzdělání. Na tento nedostatek poukázali školní inspektoři i rodiče některých dětí. Proto jsme se s těmito učiteli rozloučili. Stejný počet pedagogů jsme koncem srpna přibrali,“ sdělila ředitelka školy Jana Geržová, která stávající atmosféru ve škole označila za přátelskou a tvůrčí.

Podobně situaci hodnotí i starosta obce Jan Pijáček. „Jsem rád, že se stav věcí změnil k lepšímu a do školy nastoupilo v novém školním roce dalších čtyřicet dětí z Vlčnova i Veletin,“ konstatoval Pijáček.

Naproti smírčím komentářům mluví o neúnosné situaci na škole zástupce Sdružení rodičů Vlčnov Aleš Cimala. „Podali jsme stížnost proti výsledkům zprávy, kterou vydali školní inspektoři po své kontrole před několika měsíci. Zpráva totiž nebyla zpracována objektivně. Specialisté při své prověrce například odmítli vyslechnout pedagogy, kteří kvůli sporům ve škole odešli. Naopak ale zohlednili vyjádření bývalých učitelů, kteří podporují paní ředitelku. Vzhledem k tomu, že obec situaci školy dostatečně neřeší, obrátili jsme se s otevřeným dopisem také na hejtmana Zlínského kraje. Ve škole nyní chybí školská rada, kterou kvůli špatnému volebnímu řádu a nevhodně stanovenému termínu voleb nebylo možné zvolit. Absence školské rady je ale v rozporu se školským zákonem,“ řekl Cimala.

Podle jeho informací školu v posledních měsících opustila třetina učitelů a 22 dětí, které jejich rodiče přihlásili na jiné školy. „Nesoulad mezi školou a rodiči dětí by vyřešila výměna vedení školy,“ poznamenal Cimala.

Zda se situace bude ještě více komplikovat nebo nastane smír zbraní ukáže až reakce školních inspektorů a krajských úředníků, kteří musí na stížnosti zástupců občanského sdružení v nejbližší době reagovat.