„Už třetím rokem jsou absolventské práce povinnou součástí činnosti žáků devátého ročníku naší školy. Je to jedna z forem, jak si můžeme ověřit některé znalosti, dovednosti, schopnosti i orientaci žáků v množství poznatků a informačních zdrojů. Vycházející žáci měli napsat absolventskou práci v rozsahu 25 stran a zpracovat ji také do digitální podoby. Každému žákovi byl podle vybraného tématu přidělen učitel – konzultant. Společně se dohodli na postupu při zpracování absolventské práce. S potěšením mohu konstatovat, že všichni žáci, tedy i ti, kteří mají horší prospěch, se k této práci postavili pod vedením svých konzultantů velice seriózně a pozitivně,“ prozradil ředitel velehradské základní školy Radomír Válek.

Také učitelé – konzultanti se shodli na tom, že absolventské práce mají stále lepší úroveň. Autorkami pěti nejlepších byly Jana Škaroupková, Romana Daňková, Klára Tománková, Lenka Jančarová a Kristýna Trňáková. Novinkou třetího ročníku absolventských prací bylo, že jejich závěr museli žáci přeložit do angličtiny. „Opravdu velice dobře zpracovala téma Umění Velehradu Kristýna Trňáková. Správně se v něm orientovala a mnohé podklady čerpala od lidí, kteří mají k tématu nejblíže,“ potvrdila Kristýnina konzultantka a učitelka Alena Macková.

„Z mé práce se může čtenář dozvědět, že poutní Velehrad, který prošel mnoha přestavbami, má mnoho krásných památek a umění v naší vesnici má dlouhou tradici. I když zde nejsou hroby Cyrila a Metoděje, je Velehrad chápán jako nejpamátnější slovanské místo,“ poznamenala Kristýna Trňáková.