„Ředitelé si libují. My jsme s psycholožkou také spokojení a chceme určitě pokračovat dál. Momentálně rozmýšlíme, jak přesně to uděláme. Doposud jsme platili občanskému sdružení Luisa, které spolupráci se školami zajišťovalo,“ upřesnila vedoucí brodského odboru školství Markéta Gajdůšková.

Pomoci odbornice si váží i ředitel Základní školy Mariánské náměstí Bohuslav Jandásek. Úvodní spolupráce splnila jeho očekávání. Psycholožka zaměstnaná na půl úvazku měla ale na starosti tři školy. Kvůli tomu se na každou z nich dostala jen jednou za čtrnáct dní. To podle ředitele do budoucna stačit nebude.
„Zatím to zkoušíme. Není to systematické a nejsou na to ani speciálně vyčleněné prostředky. Hledáme proto cesty, jak u nás práci odborníka rozšířit. Pokud nás podpoří ministerstvo, mohlo by to začít fungovat už od února,“ prozradil Jandásek.

O poznání dále jsou ve vztahu k psycholožce na Základní škole Na Výsluní. Prvotní kontakty tam probíhaly už v minulém roce a v průběhu letošního roku se odbornice zaměřila už jen na tuto školu. Na ostatních ji nahradila nová psycholožka. „Spolupráce už je na vysoké úrovni. Odbornice v několika případech pomohla vyřešit složitý osobní problém žáka či třídního kolektivu. Odhalila i komplikace vyžadující péči psychiatra či jiného odborníka. Několikrát nám pomohla při jednáních s rodiči,“ prohlásila ředitelka školy Dagmar Bistrá.

Psycholožka dochází Na Výsluní jednou až dvakrát do týdne. Odbornici by proto podle ředitelky nepotřebovala každá škola zvlášť.

„Pokud by pracovala na plný úvazek a vytvořil se nějaký rozvrh, určitě by to šlo. Mohla by například docházet do dvou škol dva dny v týdnu a do třetí jeden den, a pak by se to prohodilo,“ navrhla Bistrá.

K dobrým výsledkům podle ní psycholožka potřebuje hlavně podporu a zájem ze strany školy. Oboje si Na Výsluní odbornice Magda Nevařilová pochvaluje. „Organizačně není jednoduché začlenit psychologa do práce školy. Za klíčovou považuji i důvěru a spolupráci učitelů, kteří jsou často prvními, na které se dítě s problémy obrací,“ poznamenala psycholožka.

Ani ona nevidí jako efektivní návštěvy škol jednou za dva týdny. Pokud s nimi psycholog není v častějším kontaktu, ztratí přehled o atmosféře ve třídách a nemůže včas reagovat.

„Představme si, že se ve škole objeví problém a má se s jeho řešením čekat třeba deset nebo dvanáct dní, než přijde psycholog. Za tu dobu se situace úplně změní,“ upozornila Nevařilová.

O práci psychologa by měla zájem i ředitelka základní školy v brodské části Újezdec Olga Budíková. Uplatnění by podle ní našel i tam. „Jsme neúplná škola, ale myslím, že by psycholog dokázal pomoct i na prvním stupni. Záleželo by na tom, jak by práce s mladšími dětmi fungovala. Já bych se ale spolupráci nebránila,“ podotkla ředitelka.