„Nemám k dispozici přesné statistiky krádeží ve školách, občas k nim ale dochází. Cílem útoku se nejčastěji stávají kanceláře pedagogů, kde zloději hledají peníze a jiné cennosti. Oslovili jsme zástupce regionálních škol, aby zabezpečení prostorů věnovali zvýšenou pozornost. Lidé s nečistými úmysly se často dokážou do školy dostat například prostřednictvím důvěřivých dětí, které jim dveře samy otevřou,“ poznamenala Zámečníková.

S pohybem cizích osob ve vzdělávacích zařízeních má zkušenost i městská policie. „Zhruba před dvěma měsíci nás zavolali do jedné z hradišťských škol. Důvodem byla stížnost na ženu, která vnikla do objektu a nadávala dětem, že jí údajně rozbily okna. Ženu jsme vyvedli ven, protože její stížnost nebyla opodstatněná a existovalo podezření, že trpí lehkou duševní chorobou,“ připomněl jeden z případů zástupce velitele Městské policie v Uherském Hradišti Vlastimil Pauřík.

Ze tří „testovaných“ škol prošel redaktor Slováckého deníku do jedné z nich. Základní škola UNESCO na Komenského náměstí ho „vítala“ neuzamčenými dveřmi a volným průchodem do suterénu, kde se nacházelo několik odemčených šaten. Jeho další cesta vedla za ředitelem školy.

„Domnívám se, že by škola měla sloužit veřejnosti, tedy například i rodičům dětí. Jen pár metrů od vchodu sedí služba, která by měla každého příchozího zaevidovat. Pokud mluvíte o vaší cestě k šatnám, pak tyto prostory v době nepřítomnosti dětí zamykáme. Pokud se týče dalšího možného zabezpečení školy, pak bychom k němu přistoupili v případě, že bychom k tomu dostali od zřizovatele pokyn,“ zamyslel se ředitel Základní školy UNESCO Josef Snopek.
Vedoucí odboru školství a kultury ale potvrdila, že vedení škol s podobným příkazem nemohou počítat. „Školy hospodaří s vlastním rozpočtem a je na jejich vedení, kam tyto prostředky investují,“ podotkla Dana Stojnová z odboru školství.

Nemalé prostředky do zabezpečení objektu investovalo před dvěma lety například vedení uherskohradišťské Základní školy Větrná. Každé z dětí obdrželo speciální čip, bez kterého se do objektu nedostane. Návštěvník, dožadující se vstupu do školy, má možnost kontaktovat pracovníka školy venkovním telefonem. V opačném případě se do objektu nedostane.