Pod dohledem učitelky Bronislavy Urbancové školačky svými malbami vytvářejí na bílých zdech chodeb školní budovy obraz známých staveb metropole Slovácka.

„S potěšením jsem zareagovala na výzvu redakční rady Zpravodaje města Uherské Hradiště a přihlásila školu do soutěže Historie, současnost a budoucnost tohoto města, vyhlášené k 750. výročí založení slovácké metropole,“ upřesnila Urbancová, která je pedagožkou výtvarné výchovy. Ta k soutěži přistoupila netradičním způsobem, jenž u žáků vzbudil zájem nejen o uměleckou činnost, ale také o historii města. Jako námět sedmačkám posloužily nejznámější historické budovy Uherského Hradiště. Jejich přenesením na školní stěny se suterén školy pomalu mění v historickou kopii starobylého města.

„Začaly jsme malbou Měšťanské besedy, lékárny U Zlaté koruny a františkánského kláštera. V dalším měsíci se chystáme nakreslit kostel sv. Františka Xaverského, Knihovnu B. B. Buchlovana a gymnázium,“ prozradila sedmačka Martina Juračková.