Oba vzdělávací ústavy, které v současné době řídí Helena Jančářová, slavily kulaté jubileum. Mateřinka třicet let od svého otevření, její sestra o sto let více.

„Na přípravě oslav kulatých jubileí se podílelo v průběhu letošního roku sedmatřicet žáků mateřské školy a jednadvacet žáku základní školy s pedagogickým kolektivem," uvedla ředitelka Helena Jančářová.

Děti, jejich rodiče a prarodiče mysleli zcela výjimečně na obě školy i v sobotu. V té velké škole, v níž si už na život nejde hrát, se tentokrát nezkoušelo ani nepsala písemka. Dveře tříd, které byly plné lákadel, byly otevřeny dokořán. Mimořádný zážitek v nich nabídly návštěvníkům vystavené historické exponáty. Občané Podolí, zejména ti věkově starší, totiž prošmejdili v minulých dnech skříně a truhly na půdách a přinesli z nich na výstavky do škol učebnice, vysvědčení, školní potřeby, fotografie, některé už notně zažloutlé, ale také hračky a další předměty, vážící se ke škole. Radost z velkého množství vystavených exponátů měly nejen učitelky, ale i děti či jejich rodiče. „Moc si vážím toho, že se v expozicích obou škol sešly věci, které mají nadčasovou hodnotu, byť přežily několik desetiletí, ne-li století. Každý z vystavených exponátů má své osobité kouzlo,"nechala se slyšet Dagmar Vacková.