„Za odebraný kubík podzemní vody v současnosti platíme státu dvě koruny, přestože veškeré vodovodní zařízení je v našem majetkem. Pro obec to představuje 110 tisíc korun ročně, což v obecním rozpočtu není malá částka. Pokud by se cena zvedla o jednu korunu, jsme zhruba na 170 tisících korunách, které by buď musela doplatit sama obec, nebo by musela být rozpuštěna v ceně vodného pro občany," popsala problematickou situaci starostka Komně Jana Křižková. Obec tak může zvážit, zdali cenu zvedne nebo ponechá na původní hodnotě. Správně by obec měla mít vyrovnány výnosy a náklady v položce vodné a stočné, na druhou stranu bychom však chtěli zachovat jisté benefity, z nichž mohou místní těžit. Jestliže by se však vyšplhala částka za odběr podzemní vody na šest korun za kubík, bylo by nemožné zvýhodněnou cenu udržet," dodala Jana Křížková.

Záměry některých starostů na uhrazení částky, o níž by se měla voda zdražit, by narušil plány Ministerstva životního prostředí. Jeden z důvodů zavádění vyšších poplatků je totiž snaha naučit obyvatele sušších oblastí s vodou šetřit. Pokud by nicméně koncový zákazník měl stále stejnou cenu a pouze nepřímo připlácel skrze obecní rozpočet, žádnou výraznou změnu by nepocítil. Navíc ani záměr MZP přimět velkoodběratele k přecházení na povrchovou vodu není bezproblémový. „Částečně čerpáme vodu z pomocného vrtu, jehož by se do budoucna zdražení mohlo týkat. Upřímně si ale myslím, že ke snížení spotřeby ani k hromadnému přecházení na systémy povrchového čerpání vody nepřijde. Technologicky některé obce nemohou zajistit, aby místo vrtů používali hráze či poldry. Cenová neudržitelnost je bude nutit zdražovat vodu pro obyvatele, což však může vést k jejich odlivu," upozornil starosta Suché Loze Václav Bujáček.

Hlubinný vrt čekající pouze na své spuštění mají nově také v Korytné, kde do dneška využívají převážně povrchovou vodu. „I přes zdražování jsme připraveni vrt spustit, nenecháme přece místní obyvatele na suchu. Faktem ale je, že bychom museli pravděpodobně postupně zdražovat, pokud by ceny rostly, i když výdaje navíc může hradit obec z vlastního rozpočtu. To je ale otázka na zastupitelstvo," poznamenal místostarosta Korytné Josef Klon.

S jakýmkoliv navyšováním cen nesouhlasí například poslanec PČR a místostarosta Suché Loze Petr Gazdík. „Nemyslím si. že by se podzemní vody měly zdražovat a stát by si tím měl kompenzovat svoji chybu, kterou udělal při vyjednávání o evropských fondech. V minulosti se zavázal zřídit do roku 2010 v obcích nad dva tisíce obyvatel čistírny odpadních vod, což nebylo dodrženo. Kvůli tomu byly omezeny dotace na rozvoj vodovodů z EU. Na to by však neměli doplácet obyvatelé," prohlásil Petr Gazdík. Podle jeho slov je už nyní zatěžován rozpočet obcí tím, že se samy musejí mnohdy starat o stav vodovodů.