Osada byla založena okolo roku 1690. Největší osídlení probíhalo v letech 1695 až 1705. V době svého největšího rozvoje měla obec až 800 obyvatel. Ještě po druhé světové válce bydlelo ve Stupavě na 600 lidí.

„Po válce nastal silný odliv obyvatelstva za prací v průmyslu do nejbližších velkých měst. V roce 1959 byla pod obcí vybudována vodní nádrž Koryčany, sloužící jako zdroj čisté pitné vody. S pětatřiceti hektary vodní plochy je největším vodním dílem v Chřibech,“ vypráví stupavský starosta Zdeněk Havlíček, který si často vzpomene na své bývalé zaměstnání.

„Zemědělství nebylo pro mne pouhopouhým zaměstnáním, ale tato profese určila a dala mi i můj způsob života. Má profese mě provází a tvaruje po celý život až do dnešních dní,“ tvrdí první muž Stupavy, který je velkým fandou přírody a všeho, co k ní patří. Příroda je pro něj velký chrám.

Nemocnice v Uherském Hradišti. Ilustrační foto
Nemocnice ve Vsetíně a Uherském Hradišti opět povolily návštěvy

„Naplňuje a pohlcuje mě. Zájmů mám hodně, ale nestíhám je, a tak jsem mnohé, bohužel´ vzdal. Dnes se ve svém volnu nejvíce věnuji psům, barvářům. Nejde ale už jen o koníček, jde o víc. Je to na dlouhé filozofování a vykládání, třeba při skleničce dobrého rýňáčku, někde na chatě uprostřed Chřibů,“ řekne s šibalským mrknutím oka Zdeněk Havlíček.

„V naší malé obci jde o neuvolněnou funkci, není se tedy naprosto čím chlubit, nejde o žádnou věhlasnou funkci zvyšující pomyslnou společenskou prestiž a podobně. Na to se na malých obcích nehraje,“ řekne sebejistě starosta, na něhož se spoluobčané častou obracejí s prosbou o radu. O jakou nejčastěji jde, to může jen stěží říci.

„Pravda, máme hodně problémů, které vznikly u pozemků po digitalizaci katastru, která v naší obci asi nebyla udělaná dobře. Z toho nám vzniká hodně problémů i mezi občany,“ přiznává starosta.

Bez okolků prozradí další problém, který je však za současných relací pro obec naprosto neřešitelný. Je to souběh neexistence společné kanalizace s ČOV s požadavkem povodí Moravy na ochranu zdroje pitné vody Koryčanské přehrady.

Současnost se ve Stupavě nenese ve znamení budovatelského úsilí. Investice, které má obec připravené, lze uskutečnit pouze v případě získání příslušné dotace.

Benefiční koncert ve velehradské bazilice za mír na Ukrajině vynesl 70 tisíc korun.
Benefiční koncert ve velehradské bazilice za mír na Ukrajině vynesl 70 tisíc Kč

„Jedná se o rekonstrukce místních komunikací a modernizace jejich nezbytných součástí, to je mostků a svodů vod. Pro získání příslušných dotací jsme udělali maximum možného, ale pokud je nezískáme, budeme nadále udržovat, s největší odpovědností a péčí řádného hospodáře, stávající majetek naší obce,“ vysvětluje starosta.

Na otázku, zda si umí ve své funkci někdy i dupnout, odpoví: „Co to je dupnout? Člověk se musí s lidmi hlavně domluvit. Starosta není od toho, aby někoho, nebo po něčem dupal, ale aby se staral. Hlasitě dupat nohama mohu tak někde po mostku, ale rozhodně ne po lidech. S těmi se musím především dohodnout. Na obci je pro vás závazné rozhodnutí zastupitelstva obce. A pak se starej starosto!“ dodá se smíchem Zdeněk Havlíček.