Pozdrav stovky mladých skautů a skautek z Uherskohradišťska tak zahájil devátý ročník okresního kola Svojsíkova závodu. Jeho pořádáním pověřila Okresní rada Junáka Uherské Hradiště už potřetí skautské středisko Modrá. Na bezmála šestikilometrovou trať, která vedla členitým lesním terénem nad kaskádou pěti modranských rybníků, se postupně vydalo šestnáct čtyřčlenných až sedmičlenných hlídek chlapců a děvčat ve věku od 10 do 15 let. Na sedmi stanovištích si změřili své znalosti, dovednosti, ale i sportovní síly. S obrovskou vervou, soustředěným zájmem a nasazením plnili kupříkladu úkoly ze zdravovědy, znalosti přírody, ale také překonávali lesní průrvu nad vodou a takzvaně naslepo se přepravovali na lodičce po rybníku k danému cíli a zpět.

„Letošní okresní kolo Svojsíkova závodu se koná poprvé podle nových pravidel. Dříve bylo klání striktně zaměřené na čas, zatímco dnes je směrované na týmové řešení úkolů. Z klasických disciplín zůstala například záchrana zraněného, z nových je to třeba týmové překonání překážky v členitém terénu. Poprvé se neměří čas v běhu, pouze celkový čas na trati, který ale není rozhodující,“ řekl stručně k novým pravidlům Miroslav Kovářík, vůdce Skautského střediska Modrá. Organizaci závodu, účast skautských hlídek, ale i počasí si pochvaloval předseda Okresní rady Junáka v Uherském Hradišti Jaroslav Hrabec, podle něhož je v regionu registrováno na 880 mladých skautů. „Na současnou dobu, kdy se většina společenských organizací potýká s nedostatkem zájemců, musíme být se zapojením dětí do Junáka spokojeni. I účast na dnešním klání je slušná,“ uvedl Hrabec. Poté, co do cíle doběhlo všech šestnáct skautských hlídek, bylo zřejmé, že ve Svojsíkově závodu zvítězili na celé čáře Psohlavci z Uherského Hradiště. V kategorii chlapců byli nejlepší Mravenci před Modrými. Prvenství mezi dívkami si vybojovala hlídka Katalpa, druhé byly Berušky. Třetí místa putovala zásluhou Bobrů a Rosniček do střediska Jantar Polešovice. Do krajského kola, které se uskuteční 9. června ve Zlíně, postupují z každé kategorie hlídky na prvních dvou místech. „Ač nás některé disciplíny potrápily, budeme se pilně připravovat, abychom i v krajském klání vybojovali prvenství,“ řekli shodně za vítězné hlídky Barbora Hudáková s Dušanem Balákem.