Na jednatřicátý ročník Rikitanova memoriálu, tradičního zimního závodu, je do chřibských lesů nad vesnicí Staré Hutě pozvalo středisko Psohlavci Uherské Hradiště spolu s Lesy České republiky, s. p. – Lesní správou Buchlovice.

V roce 1991 vznikla tradiční akce střediska Psohlavci Uherské Hradiště, kterou si jeho členové připomínají legendárního vedoucího Psohlavců Aloise Langera, mezi skauty přezdívaného podle románového vedoucího Foglarových Hochů od Bobří řeky jako Rikitan.

„V roce 2021 jsme slavili 100+1 rok od založení první skautské družiny v Uherském Hradišti. Letos vstupujeme do nové desítky ročníku Rikitanova memoriálu – závodu, který je oslavou tradičního skautingu a vzpomínkou na bratra Rikitana,“ připomenul dlouholetého vůdce hradišťského střediska Psohlavců Jiří Kamas–Sam.

Dobrovolníci pomáhali v sobotu v Leteckém muzeu Kunovice s mytím letadel a úklidem jejich interiérů.
Do čištění leteckých exponátů v Kunovicích se pustili dobrovolníci

Členy hlídek i 70 rozhodčích informoval, že s 31. ročníkem Rikitanova memoriálu dochází k drobným změnám u jednotlivých disciplín. K závodu mohla střediska vyslat v každé věkové kategorii maximálně dvě hlídky. Posílen byl také sbor rozhodčích, aby náročný závod zvládli.

Jednatřicátý ročník Rikitanova memoriálu zahrnoval morseovku, orientaci v terénu podle buzoly, lanovou lávku, odhad vzdálenosti, uzlování, zkoušku paměti a postřehu, rozdělování ohně, zdravovědu, znalost přírody a dopravních značek a hod na Balůa. Každý člen hlídky házel 3 hody ze třímetrové vzdálenosti. Cílem bylo trefení otvoru.

Při závodu na tříkilometrové trase pro mladší hlídky a šestikilometrové pro ty starší bylo ze všech soutěžících cítit zaujetí, bojovnost, pravý nefalšovaný zápal a nadšení pro měření sil. Klání provázelo teplé a slunečné počasí.

A kdo zvítězil v Rikitanově memoriálu?

V kategorii Světlušek byly nejlepší Anna Weisová s Barborou Malínkovou z 3. oddílu Jeleni hradišťských Psohlavců. Mezi jedničkou Vlčat si nejlépe vedli Marek Dobrůšek s Martinem Žufánkem z Buchlovic, Veronika a Kateřina Axmanovy ze Severky Psohlavců zvítězily v kategorii Světlušek 2. Kategorii Vlčat 2 opanovali Ondřej Pavelka s Pavlem Bartošíkem z Polešovic a v kategorii Skautky 1 zvítězily Eliška Durďáková s Adélou Fišerovou z oddílu Jeleni hradišťských Psohlavců.

Titanovou zmenšeninu Cheopsovy pyramidy nesl vrtulník nad Uherským Hradištěm
Titanovou zmenšeninu Cheopsovy pyramidy nesl vrtulník nad Uherským Hradištěm

Martin Medek s Aloisem Procházkou ze Severky Psohlavců si nenechali ujít prvenství v kategorii Skauti 1 a v kategorii Skautky 2 zase zabodovaly Nela Chovancová s Alexandrou Hendrychovou ze Severky Psohlavců. Ondra Novák s Antonínem Slovákem z Modré zvítězili v kategorii Skauti 2. Buchlovická dvojice Simona Dvouletá s Berenikou Faltovou zvítězily v kategorii Rangers. Nejlepší v kategorii Roverů byli Vojtěch Trávníček s Alexem Hunkou u Modré.

„Rikitanův memoriál nebyl pouze o běhu na té či oné trase, ale především o vzájemné pomoci, aby dvojice dosáhla při závodu co nejlepšího výsledku. A to byla ta nejlepší zkušenost do dalšího života těch mladých závodníků,“ zdůraznil Oldřich Vávra, předseda Okresní rady Junáka.