Do tamní baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje si jezdí každý rok zažehnout plamínek Betlémského světla nejen skauti z Modré a Tupes, ale i lidé z různých koutů Slovácka.

„Dnes jsme si pro jistotu odváželi z baziliky světélko ve dvou svítilničkách. Loni jsme měli jen jednu svítilnu a v autě nám v ní světlo zhaslo, takže jsme se ze Starého Města museli pro něj na Velehrad vrátit," svěřil se Hradišťan Jiří Kunický, který si v bazilice zapaloval svíce krátce před tím, než si je tam přišli zapálit velehradští skauti.

V Tupesích si skauti chrání světélko jako oko v hlavě. A co by si počali, kdyby jim světlo v lucerničce zhaslo. Chopili by se sirek a zažehli by si plamének sami?

„V žádném případě. Kdysi se za velkého větru nebo za deště stalo, že plamínky všem pohasly, vrátil se tedy jeden ze skautů do nejbližšího domu, do nějž ho přinesli a tam na svíčku plamínek přenesl," zavzpomínal vedoucí tupeského skautského oddílu a tamní starosta Oldřich Vávra.

V minulých letech skauty v Modré při šíření posvátného plamínku provázel několikrát déšť, sníh i silný vítr. Ač sebe víc plamínek chránili, přesto pohasl. Nevzali sirky, aby si jejich pomocí svíčku v lucerničce sami zažehli, ale vrátili se pro světélko k nejbližšímu domu, kde jej zažehli.

Starosta obce a vůdce skautského střediska zavzpomínal, jak v roce 2004 pohaslo Betlémské světlo krátce před jeho roznášením po dědině.

„Z neznámých příčin zhaslo v lucerničce, kterou bedlivě střežila moje maminka. Nezbývalo nic jiného, než v tom třiadvacátém prosincovém dnu vzít auto a pro nový plamínek Betlémského světla si zajet do velehradské baziliky, kam jej naši skauti také přivezli," svěřil se Miroslav Kovářík, který Betlémské světlo rok co rok nejen roznáší po domech ve vesnici, ale také při té příležitosti zve občany na živý betlém, který u kapličky v centru obce odvíjí vpodvečer na Hod Boží vánoční.

Skauti v Modré i Velehradě při roznášení Betlémského světla zpívali za doprovodu kytary a harmoniky koledy.