„Viditelnou a velkou změnou za poslední období je zásadní omlazení jak delegátů sněmu, tak postupná obměna ve vedení oddílů. Za 30 let novodobé existence organizace stojí v čele už dvě, někde dokonce tři generace vedoucích,“ neskrýval radost Oldřich Vávra, předseda Okresní rady Junáka.

Všem vedoucím oddílů poděkoval za čas, který věnují přípravě programu a pravidelné práci na schůzkách, výpravách a táborech. Ocenil velký nárůst členů, ale také vše, co vedoucí pro děti pravidelně dělají.

„Na území okresu Uherské Hradiště funguje sedm skautských středisek. Psohlavci Uherské Hradiště, Dvojka Staré Město, Jantar Polešovice, Uherský Brod, Bojkovice, Suchá Loz a Modrá. V rámci zmíněných středisek působí 33 oddílů, v nichž aktivně vyvíjí svoji činnost 410 dospělých členů a 800 dětí,“ informoval Oldřich Vávra.

Skauti podle jeho slov uspořádali v letošním roce 19 táborů, kterých se zúčastnilo 764 osob. S velkým zájmem se setkalo krátké ohlédnutí na proměny 30 let skautingu od nestora polešovických skautů Zdeňka Míši, vzpomínka a osobní svědectví o dlouholeté historii skautingu v Uherském Hradišti od bratra Ivana Bosáka – Akely.

„Protože vyvrcholením sněmování bude Valný sněm v březnu příštího roku v Jindřichově Hradci, živě se diskutovalo také o výzvách, které stojí před celou organizací. Jsou to kupříkladu změny ve slibu vlčat a světlušek, návrh Kodexu pro dospělé členy a návrh na uspořádání Světového skautského setkání, takzvaného Jamboree, a to v roce 2031 v České republice,“ informoval Oldřich Vávra, který byl na sněmu opět zvolen jako předseda Okresní rady Junáka. Jeho místopředsedou bude Radomír Staš.