Na Modré letos roznášeli skauti betlémský plamínek už po dvaatřicáté, v Tupesích po osmadvacáté a na Velehradě po sedmé.

Jako první v rámci Skautského střediska Modrá potěšili své spoluobčany Betlémským světlem skauti v Tupesích. Třicet minut po deváté hodině třetího prosincového čtvrtka se sešlo u své klubovny 40 tamních skautů s lampičkami, aby si do nich přenesli plamínek Betlémského světla, který do obce přivezl starosta obce Oldřich Vávra od Milana Hrabince ze Starého Města. Odpoledne se sešli skauti i s tupeskými občany při zdobení vánočního stromu a koledování.

Ilustrační foto
Tři králové v sedle koňů s velbloudem Pašou zahájí v Hradišti charitní sbírku

Šíření Betlémského světla, symbolu klidu, přátelství, radosti a naděje se stalo již po dvaatřicáté nedílnou součástí předvánočních tradic Skautského střediska Modrá. 25 skautů v čele se svým vůdcem a starostou obce Miroslavem Kováříkem, rozneslo v předvečer Štědrého dne světlo naděje po většině domů v obci.

Při hřejivém stisku ruky popřál starosta svým spoluobčanům krásné prožití vánočních svátků a skauti za jeho kytarového doprovodu zapěli u každého domu nejméně jednu koledu.

„Občané naší obce měli včera, po předání Betlémského světla, k sobě o kousek blíž. Jejich příbytky se rázem zaplnily sváteční atmosférou a jejich srdce nevšednímpocitem,“ svěřil se Miroslav Kovářík. Lidé na skauty s betlémským plamínkem netrpělivě čekali se svíčkami nebo lucerničkami.

„Předávání poselství světla z Betléma nespojujeme s žádnou charitativní akcí. Skauti neberou od lidí ani žádné peníze. Oni oživují světlo v sobě a prožívají příjemný předvánoční den s betlémským plamínkem, který ve skupině až tří desítek skautů rok co rok po dědině roznášejí,“ řekl vůdce skautského střediska Miroslav Kovářík.

Umělé kluziště. Ilustrační foto
Tipy ze Slovácka: netradiční Betlém, Zimní zahrádka i bruslení pod širým nebem

Čtyřicet velehradských skautů si odpoledne před Štědrým dnem zamířilo zapálit svíčky ve svých lucerničkách do baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Při krátké bohoslužbě slova jim velehradský farář P. Josef Čunek SJ připomenul, že Betlémské světlo symbolizuje šíření evangelia od místa narození Ježíše Krista do celého světa.

Velehradští skauti roznášeli chvějící se plamínek v duchu skautského zákona pomoci bližním. Betlémské světlo provázené srdečným přáním vánočního klidu a pokoje je podle starosty Aleše Mergentala pro mnohé lidi, zejména věkově starší, skutečným dokladem toho, že na ně obec a skauti nezapomínají.