V Uherském Ostrohu se upravuje přes 650 metrů dlouhý úsek silnice II/495 od křižovatky se silnicí I/55 po obloukový most přes Moravu.

„Projednali jsme další postup prací, hovořili jsme se starostou města o vyvolaném přemístění zastávek linkové veřejné dopravy a o dočasném režimu silničního provozu ve městě,“ řekl náměstek hejtmana Pavel Botek, zodpovědný za oblast dopravy. „Práce probíhají velmi dobře, zhotovitel je dokonce v předstihu před schváleným časovým harmonogramem,“ doplnil Bronislav Malý, ředitel ŘSZK.

Kontrolní návštěva pokračovala v obci Tučapy, ve které se sdružení zhotovitelů pustilo do celkové výměny vozovky silnice III/4275 v délce téměř jednoho kilometru. Postup prací je zde závislý na dokončení souvisejících staveb obce – výměně vodovodu a nové kanalizaci. Posledním cílem kontrolní cesty byla rekonstrukce silničního průtahu III/49728 v Mistřicích.

Průtah bude zcela nový po dokončení 550 metrů dlouhého úseku. V současné době zde probíhají obecní akce – přeložky vodovodů, sdělovacích kabelů a oprava kanalizace - a na ně navazuje po etapách výměna konstrukce vozovky. V probíhající etapě je silniční provoz sveden na místní komunikace.

„Práce na našich stavbách jsou v plném proudu. Věřím, že se ověřeným zhotovitelům, kterým jsme tyto zakázky svěřili, podaří vše dokončit podle harmonogramů a ve stanovených termínech do konce listopadu letošního roku a že naši občané v Uherském Ostrohu, Tučapech i Mistřicích získají ve svých obcích kvalitní a bezpečné silniční úseky,“ uzavřel náměstek hejtmana Pavel Botek.

S využitím tiskové zprávy Ředitelství silnic Zlínského kraje zpracovala pro Zlínský kraj Adéla Čuříková