Důvody ročního zpoždění jsou přerušení územního řízení a majetko-právní spory s majiteli dotčených pozemků.

Část hlavního tahu, jež se měla začít rekonstruovat už letos na jaře, je poslední, po níž ještě řidiči musejí jezdit ve dvou pruzích. Na místě, kde se silnice zužuje, tak často vznikají dlouhé kolony vozidel.

Komunikaci I/49 chce ŘSD rozšířit od sídliště ve ZlíněMalenovicích po nájezd na otrokovický obchvat. Silnice má být rozšířena směrem k zástavbě a polím. Železniční trať na druhé straně komunikace nemá být tedy stavbou nijak dotčena. „Zahájení prací se zpozdilo kvůli novým železničním normám a s tím související nutnou změnou územního rozhodnutí,“ objasnila mluvčí ŘSD Martina Vápeníková. Zákonné normy se změnily na podzim loňského roku. Pro ŘSD to údajně znamenalo zpracování nové projektové dokumentace a územního rozhodnutí. To však nebyl jediný důvod odsunutí termínu. ŘSD má obrovské komplikace s výkupem pozemků pro výstavbu silnice. A právě ty jsou podmínkou pro získání stavebního povolení. „V současné době složitě jednáme s přibližně sto třiceti majiteli pozemků. Zatím je totiž vykoupeno zhruba dvacet procent plochy. V případě neúspěšných jednání se zbývajícími vlastníky však můžeme přistoupit i k vyvlastnění,“ přiblížila mluvčí Vápeníková.

Podle ředitele zlínské správy ŘSD Karla Chudárka by se letos na podzim mohlo začít přeložkami inženýrských sítí. „Se samotným rozšiřováním pruhů však začneme nejdříve za rok. Výstavba s sebou ponese stejná omezení jako při budování první a druhé etapy tahu I/49,“ poznamenal Chudárek.
Na stavbu je v letošním rozpočtu vyčleněno sedmdesát milionů korun.