„Oficiální zprovoznění plánujeme na úterý 6. října, nicméně ve čtvrtek už dělníci odstranili bariéry a umožnili tak, s měsíčním předstihem zahájení provozu po rekonstruovaném úseku,“ informoval starosta Březolup Petr Kukla. Opravy úseku měly, podle iniciátorů stavby – Ředitelství silnic Zlínského kraje, zásadní charakter. Celý úsek o délce téměř dva kilometry, byl směrově i výškově upraven. V délce asi 500 metrů vzniklo zcela nové silniční těleso v nové trase. Náklady na tuto stavbu dosáhly téměř 80 milionů korun.

Podrobnější informace přineseme v nejbližších dnech.