„Slavnostní zprovoznění plánujeme na úterý 6. října, nicméně v těchto dnech už dělníci odstranili bariéry a umožnili tak, s měsíčním předstihem, zahájení provozu po rekonstruovaném úseku,“ informoval starosta Březolup Petr Kukla, který vyjádřil spokojenost nad zkrácením termínu stavby.

„Osobně mám drobné výhrady k povrchu, který se mi zdá místy hrbolatý, věřím však, že se nerovnosti provozem postupně vyrovnají,“ dodal Kukla. Opravy úseku měly, podle iniciátorů stavby – Ředitelství silnic Zlínského kraje, zásadní charakter. Celý úsek o délce téměř dva kilometry, byl směrově i výškově upraven. V délce asi 500 metrů vzniklo zcela nové silniční těleso v nové trase. Náklady na stavbu dosáhly téměř 80 milionů korun.

„Tato silnice představuje důležité dopravní spojení mezi Zlínem a Uherským Hradištěm. Těší nás, když můžeme motoristům nabídnout obousměrné používání rekonstruovaného úseku této trasy – i když s omezením rychlosti – už od začátku října. Je to o měsíc dříve, než bylo původně stanoveno,“ uvedl náměstek ředitele Ředitelství silnic Zlínského kraje Radek Berecka. Ve směru od Březolup do Bílovic mohli motoristé používat rekonstruovanou silnici už od 14. září. Pro opačný směr platila objížďka přes Nedachlebice po silnici III/49714 a III/49710. Obousměrné zprůjezdnění silnice je možné na základě rozhodnutí o předčasném užívání stavby, které vydal Městský úřad v Uherském Hradišti.

Ve zprovozněném úseku silnice budou pokračovat některé stavební práce. Termín ukončení stavby je 30. června 2010. Bude se dokončovat odvodňovací systém, zastávkové pruhy, sjezdy na okolní pozemky, silniční příkopy a prostor čerpací stanice pohonných hmot. Na celém úseku bude dopravním značením stanoveno omezení rychlosti na 50 kilometrů v hodině. Silničáři budou během pracovní doby zřizovat na trase podle potřeby dvě pracovní místa o délce 50 metrů, kde bude silnice pro automobily dočasně zúžena a rychlost vozidel omezena na 30 kilometrů v hodině.

Čtěte také:

Úsek mezi Bílovicemi a Březolupy je průjezdný

Cesta mezi Březolupy a Bílovicemi se už rýsuje

Březolupy: důležitý tah čekají opravy

Oprava silnic v okolí Březolup omezí provoz