Pro muzeum je letošní rok ohraničený několika důležitými mezníky – otevřením prvních objektů nově budovaného areálu Kolibiska v rožnovském Valašském muzeu v přírodě, otevřením nové stále expozice chmelařství v Muzeu v přírodě Zubrnice a otevřením stále expozice lnářství spojené s funkční tkalcovskou dílnou v Muzeu v přírodě Vysočina (Veselý kopec).

Hájovna z Bystřice je první stavbou nového areálu

Ve Valašském muzeu v přírodě se v letošním roce můžou pochlubit novým expozičním objektem. Hájovna z Valašské Bystřice je první dokončenou stavbou nově vznikajícího areálu Kolibiska. Pro veřejnost bude slavnostně otevřena 11. května v 11 hodin.

Hájovna z Valašské Bystřice je jedním ze největších objektů v budovaném novém areálu Kolibiska ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm; duben 2022
Dominantou Kolibisek je hájovna, další stavby v novém areálu přibývají

Dále připravuje na padesát programů, tři folklorní festivaly, desítku výukových pořadů, čtyři výstavy a také sedm náboženských obřadů.

Sezona bude opět ve znamení folkloru. Mezinárodní folklorní festival Rožnovské slavnosti 2023 naváže na nedávné ročníky, kdy do Rožnova pravidelně přijížděly folklorní soubory z různých koutů světa.

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm zpřístupní první stavbu Kolibisek.
Skanzen vloni navštívilo 334 tisíc lidí. Letos zpřístupní stavbu Kolibisek

„Návštěvnici muzea se mohou nově těšit také na cyklus pořadů Městečko žije, v němž se během všedních dnů od června do srpna představí cimbálové muziky nejen z Valašska. Rozmanitou nabídku doplní nové výstavy – Jaroňci, umění a srdce Valašska a Valašský Slavín – paměť kraje,“ zve k návštěvě Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě.

Pohádky, bylinky i příběhová hra

Zpestřením hlavní sezony, mimo dlouhodobě plánovaných akcí, budou například prázdninové hraní a tvoření, čtení pohádek, bylinkové procházky ve Valašské dědině, prohlídka Valašské dědiny pro rodiny s dětmi s názvem Co to mečí, co to bečí, musá to byť gajdy nečí či příběhová hra v Dřevěném městečku.

Volné vstupy nabídnou ve skaneznu i letos

Celkem jedenáctkrát si budou moci návštěvnici prohlédnout muzeum zdarma. Navazuje se tak na úspěšný návštěvnický bonus v podobě volného vstupu ve vybraných dnech do areálů muzea.

Každý první čtvrtek v měsíci květen, červen a září (4. 5., 1. 6., 7. 9.) mohou návštěvníci zdarma zhlédnout kterýkoliv ze tří muzejních areálů. Ke slavnostnímu otevření nové Hájovny je volný vstup do areálu Valašské dědiny (11. 5.).

Originální tvorbu současných královédvorských designérů přibližuje putovní výstava Modrotisk i jinak, která je do 11. června 2023 k vidění ve výstavním sále Sušáku ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.
Královédvorští designéři vystavují modrotisk ve Valašském muzeu v přírodě

Podobně jako v předchozích letech je i letos volný vstup na Den muzeí (18. 5.), Noc kostelů (2. 6.) a Běh rodným krajem Emila Zátopka (16. 9.). Pro děti bude volný vstup na Slabikář řemesel (27. 5.), Podzimní putování s broučky (22. 9.), Koncert ke Dni seniorů (28. 9.) a Mikulášský podvečer (5. 12.). V platnosti zůstává široká škála slev. Nadále platí permanentka do všech areálů muzea za 500 Kč pro 10 jednorázových vstupů. Slevu poskytujeme držitelům karet Beskydy Valašsko Card a Regionpartner.

Novinky jsou i na webu, vstupné mírně vzrostlo

„Webová prezentace byla obohacena o virtuální prohlídky vybraných objektů jednotlivých muzeí. V případě Valašského muzea v přírodě a Muzea v přírodě Vysočina si zde můžete koupit on-line vstupenky,“ upozorňuje Jindřich Ondruš. Podle jeho slov to znamená úsporu času pro samotné návštěvníky, především při větších programech či vyšší návštěvnosti.

Podívejte se, jak to ve skanzenu vypadalo letos na Velikonoce:

Zdroj: Dominik Pohludka

Na 17. června připravují všechny složky Národního muzea v přírodě společný program nazvaný Národní muzeum v přírodě Vás zve. Letos se uskuteční v Hanáckém muzeu v přírodě v Příkazích u Olomouce a přinese představení jednotlivých regionů, v nichž se muzea nacházejí.

Návštěvníci muzeí musí ovšem letos také počítat s tím, že si za vstup připlatí. „S ohledem na celkovou situaci, především stoupající ceny veškerých energií, jsme byli nuceni mírně navýšit ceny vstupného v jednotlivých muzeích a areálech, řádově o osm až deset procent za vstupenku pro osobu,“ vysvětluje Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě.


CO CHYSTAJÍ V ZUBRNICÍCH, PŘÍKAZÍCH A NA VYSOČINĚ:

Za pomyslný vrchol letošní sezony v Hanáckém muzeu v přírodě pokládají už zmíněný společný program všech organizačních složek Národního muzea v přírodě, který se uskuteční v Příkazích 17. června „Součástí dne bude i slavnostní otevření výstavy s názvem Zranitelné stavební dědictví,“ uvedl Petr Vodešil, vedoucí muzea.

Po celou sezónu je pro návštěvníky připraveno několik zajímavých programů s tematikou úzce spjatou se samotným muzeem či regionem – lidové stavitelství, hanácké kroje, žně či vánoční program.

Pro malé návštěvníky je připraven oblíbený bohatý program – Koniny. Především jim je věnován i měsíc červen, kdy je připraven interaktivní vzdělávací program pro školní a předškolní děti se zaměřením na lidová řemesla a zvyky. Počátkem listopadu Hanácké muzeum v přírodě uspořádá XVII. konference o lidové kultuře na Hané – setkání odborné i laické veřejnosti nad novými poznatky národopisné oblasti Hané.

Muzeum v přírodě Zubrnice ožilo již v únoru edukačními programy pro školy zaměřenými na masopustní a velikonoční zvyky. Samotná návštěvnická sezóna začala o prvním dubnovém víkendu akcí Velikonoce v Zubrnicích. Během tohoto víkendu vstoupil do své jubilejní 30. sezony i spolek Zubrnická museální železnice, který provozuje lokální dráhu z Ústí nad Labem do Zubrnic.

V tyto dny je návštěvníkům otevřená nová stále expozice chmelařství v objektu čp. 61. Představuje vliv pěstování chmele na zdejší krajinu, domy i obyvatele. „Pokračujeme také v představování současného výtvarného umění regionu – v kostele sv. Maří Magdaleny a v Domě z Loubí se v letošním roce uskuteční celkem pět sezonních výstav s touto tematikou. Do stabilní programové nabídky muzea se vrací oblíbený květnový zubrnický jarmark,“ uvedla Věra Kmoníčková, ředitelka Muzea v přírodě Zubrnice.

Bohatou sezonu slibuje také Muzeum v přírodě Vysočina. Jednou z novinek je společný program s Muzeen loutkářských kultur Chrudim. Chrudimské loutky se představí na Veselém Kopci i v Betlémě.

Během sezony uvidí návštěvníci několik tematických výstav. Na Veselém Kopci bude pokračovat výstava k 50 letům muzea, doplní ji nová expozice Příběhy z depozitáře věnovaná zajímavým sbírkovým předmětům s poutavými příběhy. V hlineckém Betlémě pak zaujme především výstava Probuzený poklad aneb výroba žinylkových textilií na Hlinecku věnovanou historii a současnosti výroby žinylkové tkaniny. Muzeum ji připravuje ve spolupráci s Nositelem tradice Josefem Fidlera a módní návrhářkou Beatou Rajskou.

Na celý rok pak muzeum připravilo řadu oblíbených programů – Hrnčířská sobota (13. 5.), Veselokopecký jarmark (15.-16. 7.), Jak se dříve hospodařilo (12.-13. 8.), Posvícení (2. 9.), Bramborová sobota (7. 10.). Díky zdařilé opravě technologie veselokopeckého mlýna návštěvníci opět uvidí také přípravu mlecích kamenů ručním křesáním, autentický postup mletí obilí i výrobu krup a letos poprvé také experimentální bělení lněného plátna v objektu jediné dochované záhřivky v České republice. Chystá se také nová expozice kovotlačitelství a zámečnictví v domku čp. 161 a stálá expozici betlémů v domku čp. 466, obojí v Betlémě.

Od září pak na návštěvníky Veselého Kopce čeká zcela nová stálá expozice o pěstování a zpracování lnu včetně funkční tkalcovské dílny. Ta bude umístěná v půdních prostorách opravené původní usedlosti Pilných čp. 4.

Podrobnější informace k jednotlivým muzeím (včetně otevíracích dob, cen vstupného) jsou k nalezení na www.nmvp.cz

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo v roce 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich poslání je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu a je proto jedinečné.