V obci, jakou je Velehrad, jejíž obecní úřad na ně nezapomíná a pořádá pro ně setkání. Úcta, kterou jim nyní projevil, nebylo jen poděkováním za jejich celoživotní práci či ocenění jejich současné aktivity, ale byla naprostou laskavostí, samozřejmostí a porozuměním.

Bylo to krásné setkání, které zahájily vystoupením děti z velehradské mateřinky. Starosta obce Aleš Mergental pak na stěně společenského sálu turistického centra promítl seniorům snímky z různých kulturních, společenských a budovatelských akcí, které se letos na Velehradě uskutečnily a připil si s důchodci vínem na jejich zdraví.

Po pohoštění se na parketu představilo dvanáct tanečníků z Tanečního klubu Tweet Staré Město, a to vystoupením s názvem Modrá ústřice, v němž klidný rytmus střídala dynamika a originalita ústřední melodie.

„Taneční klub se zmíněným představením kvalifikoval až na mezinárodní soutěž Dance European Championship Balatonfüreď v Maďarsku, kde si ve své kategorii vytancoval první místo,“ spíše konstatoval, než se chlubil předseda tanečního spolku Tomáš Horváth. Podotkl, že všichni členové spolku zastávají heslo: Tancovat může kdokoliv, kdo má chuť se bavit.

Seniorům rozproudilo vystoupení tanečníků každou žilku v těle. Z jejich tváří se zračila radost ze setkání, při němž nechyběly ani chvíle na vzpomínky, na dny a měsíce, jak je život ve vesnici přinášel. Srdce seniorů zůstala po setkání mladá.