Vydali několik druhů informačních brožurek, plakátů a samolepek, z nichž se turisté například dozvědí, jak poznat stopy rysů, vlků a medvědů, proč je setrvání těchto zvířat v beskydských lesích důležité nebo jak se zachovat při nečekaném setkání s velkou šelmou.

Projekt s názvem Soused vlk se ujal. Informační a osvětové materiály nabízí turistům už padesátka horských chat a penzionů. „A mezi místní obyvatele a návštěvníky Beskyd šíří důležité informace i dobrovolníci,“ přiblížil Miroslav Kutal z Hnutí Duha.

Ochránci přírody si kladou za cíl vysvětlit lidem, že velké šelmy neznamenají pro člověka vážnější nebezpečí, a že mohou zvýšit atraktivitu regionu.

To prokázala řada projektů ze západní Evropy, Severní Ameriky, ale i například z Rumunska nebo Polska.

„Medvěd, rys i vlk jsou důležitou součástí moravské přírody. Jejich ochrana bude jen málo účinná, pokud nebudeme hrdí na to, že tato zvířata našla v Beskydech opět svůj domov,“ upozornil Kutal.

Podle posledního sčítání žije v Beskydech minimálně šestnáct rysů, deset vlků a pět medvědů. „Hory už jsou šelmami obsazené, což znamená, že výrazně více těchto zvířat už zde nikdy žít nebude. Neuživila by se. Navíc si obsadila teritoria, která si hlídají a vetřelce vyhánějí,“ vysvětlila Dana Bartošová ze Správy Chráněné krajinné oblasti Beskydy.

Velké šelmy z českých hor zmizely koncem 19. a počátkem 20. století. „Rys se do Beskyd začal vracet už v padesátých letech minulého století. Medvěd ojediněle o dvacet let později,“ připomněl valašskomeziříčský ekolog Miroslav Dvorský.

Jako poslední k nám přišli ze Slovenska vlci. Poprvé je ochránci přírody zaznamenali v roce 1994. Letos je to tedy přesně patnáct let od jejich návratu.

K připomínce této významné události vydali ekologové speciální výroční turistickou známku, která je k dostání v některých beskydských chatách.