„Setkání bylo zaměřeno na vzájemnou inspiraci ze života jednotlivých oddílů, na svědectví několika vůdců o tom, co pro ně Junák znamená, na seznámení se s novou podobou takzvaných odborek, které reagují na nové technologie a činí tuto část skautského výchovného programu atraktivnější pro dnešní generaci dětí,“ uvedl Oldřich Vávra, předseda Okresní rady Junáka Uherské Hradiště.

Podle trvalého nárůstu počtu členů oddílů je zřejmý stálý zájem o členství v organizaci Junák a důvěra rodičů ve výchovný program této organizace. V současné době je na Slovácku 1210 skautů, z nichž 800 je dětí.

„Skauting není pouhým kroužkem, či turistikou, ale má pevné principy, mezi které patří Povinnost k sobě, povinnost k druhým a povinnost k Bohu. Skautské hnutí je tak celoživotní formací člověka k poctivosti a spolupráci,“ vysvětlil Oldřich Vávra.

Junák - český skaut proto nabízí setkání, která jsou využitelná nejen pro skautskou činnost. Setkání v klubovně hradišťského skautského střediska Psohlavci bylo doplněno zcela praktickými činnostmi. Kupříkladu workshopy na téma, jak připravit maskování zranění, atraktivní výuka zdravovědy, rozdělávání ohně, křesáním či třením dřev, ale také na přípravu skautských táborů a jejich program.

„Dlouhodobá práce v naší obci s dětmi, zapojenými do skautského hnutí, z nichž řada měla svoje rodiče, kteří byli skauty v 90. letech dvacátého století v organizaci Junák, přináší svoje ovoce. Nyní má Skautské středisko Modrá 315 registrovaných členů nejen z naší vesnice, ale i z Velehradu, Salaše, Jalubí, Tupes a Buchlovic,“ svěřil se vůdce Skautského střediska Modrá Miroslav Kovářík.

Neskrývá radost z vynikající podpory mladých skautů ze strany zastupitelstev zmíněných obcí.

„Starostové i zastupitelstva vidí, že pokud se někdo věnuje s takovou pravidelností dětem a mládeži, přináší to obci dlouhodobý obrovský prospěch. Jedinou výjimkou, kde je podpora velmi malá, je město Uherské Hradiště,“ reagoval Oldřich Vávra, předseda Okresní rady Junáka.