Podle ní se vytrácí solidarita se zdravotníky, taková, jaká byla při pandemii na jaře. 

"Přesto věřím, že společnou ohleduplností tuto situaci zvládneme," zdůraznila Martina Hvozdenská.

Sestry, které provádí odběry jsou na tuto práci přímo určeny? Podle jakého klíče jsou vybírány?

Je rozdíl mezi sestrami které slouží ve zlínské covidové ambulanci. Tady jsou sestry stálé, covidvá ambulance je v provozu v jen v pracovní dny od 7.00 do 14.30 hodin a pacienti sem se musí předem objednat. Naproti tomu v covidovém stanu drive thru pracují sestry, které se zde střídají a přichází z oddělení v KNTB, ty jsou buď vybrány nadřízenými nebo se přihlásí dobrovolně. Není vždy jednoduché zajistit sestry na tuto službu navíc.

Možná proto, že jak sestry v covidovém stanu přiznaly, jsou v jednom kole. Dokonce nemohou odběhnout doslova ani na wc…

Ano, když tady máte za den provést až tři sta odběrů, musíte se pořádně otáčet. Navíc jim často komplikují situaci i samotní pacienti. Stane se totiž, že jim lékař neodešle elektronickou cestou (veškeré dokumenty v souvislosti s covid odběry jsou prostřednictvím elektronické komunikace, pozn, red.) nepošle žádanku. Bez ní prostě nemohou provést odběr, což pacienty rozčiluje a domáhají se jej. Přitom stačí, aby lékaři zavolali a ten to může ihned napravit.

Jak ještě někteří pacienti komplikují sestrám tuto práci?

Neuvědomují si, že sestry neví všechny informace, které chtějí vědět. Ať se již týkají výsledků testů nebo jejich cest do zahraničí a podobně. Sestry ani nemají čas jim takové informace vyhledávat nebo jim je sdělovat. Navíc a je důležité, aby to pacienti - samoplátci věděli, platba testu probíhá výhradně kartou. A to jak kvůli administrativě na kterou není v covidovém stanu prostor, tak také kvůli hygienickým opatřením, peníze mohou být zdrojem různých infekcí. Také by si před odběrem měli zkontrolovat, že mají vše potřebné pro provedení testu v pořádku zajištěno, nedochází tak ke zdržení ostatních.