„Kříž nechali postavit rodiče zesnulého mládence Jana Vávry z domu číslo 39. Mládenec Vávra byl jako jediný mužský pokračovatel významného selského rodu, který zemřel mlád na cukrovku,“ zavzpomínal na svobodného Tupesana starosta obce Oldřich Vávra. Poznamenal, že historický kamenný kříž byl postaven v polní trati Rákoš na památku Ke cti a chvále Boží.

Kříž je dokladem řemeslné zručnosti našich předků, ale také je svědkem vývoje uspořádání krajiny. Byl postaven na místě historické křižovatky cest na okraji původních vinařských tratí. Kříž, typické znamení křesťanů, ale i němý svědek proměny krajiny vysílal už hlasité SOS. Jeho restaurátorské práce přišly za minutu dvanáct.

„Kámen na kříž pochází z oblasti Chřibů, kde byla otevřena celá řada lomů, takže kameníci většinou čerpali kámen z místních zdrojů. Kříž, jehož autorem byl Jindřich Náplava, byl vysekaný v kamenické dílně v Buchlovicích,“ sdělil restaurátor Tomáš Kopčil.

Šestimetrový kříž, sestavený z deseti dílů, byl podle jeho slov po etapách demontován a postupně převezen do ateliéru v Bílovicích, kde od letošního léta probíhaly standardní restaurátorské práce, a to ve smyslu očištění, doplnění chybějících částí, barevná retuš, patinování a následná konzervace.

„Obnova kříže byla komplexní a řešila jak povrchová tak statická poškození, způsobená klimatickými vlivy. Restaurátorský postup zahrnoval také

injektáž trhlin, barevné a plastické retuše včetně slepení odlomených částí.“ popsal postup restaurátorských prací Tomáš Kopčil.

„Cena díla se vyšplhala na 159 tisíc korun včetně DPH. Restaurování kříže podpořil Zlínský kraj dotací z Fondu kultury Zlínského kraje, a to ve výši 95 500 Kč,“ informoval první muž Tupes Oldřich Vávra.