Zřízení pobytové sociální služby chráněné bydlení v Boršicích s kapacitou šest lůžek, a to s účinností od 1. listopadu, schválila Rada Zlínského kraje.

„Výborná spolupráce s obcí Boršice se ukázala při zřízení chráněného bydlení v Boršicích. Tato služba bude začleněna pod Domov pro osoby se zdravotním postižením v Medlovicích, který je součástí příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště. Chráněné bydlení v Boršicích bude sloužit pro šest uživatelek, které sem přejdou z Domova pro osoby se zdravotním postižením Velehrad – Vincentinum a z Domova pro osoby se zdravotním postižením Medlovice. Tyto uživatelky nepotřebují tak velkou míru podpory, naopak se touto službou zvyšují kompetence, samostatnost a celkově i kvalita života lidí se zdravotním postižením,“ řekla radní Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor.

Chráněné bydlení v Boršicích zaměstná pracovníky sociálních služeb v rozsahu 7,2 úvazku.

„Poskytování nové služby je plánováno v pronajatých prostorách domu se zahradou v běžné zástavbě, jenž je ve vlastnictví obce Boršice a za tímto účelem byl obcí rekonstruován. Prostory jsou řešeny jako dva samostatné byty,“ doplnila podrobnosti Helena Mráčková z tiskového odboru Zlínského kraje.