Na veřejnou imatrikulaci přijedou také prorektoři a proděkani ze zaštiťující Univerzity Palackého v Olomouci a po slavnostních fanfárách pronese každý z nich proslov. „Žáci Univerzity třetího věku potom přebírají imatrikulační list a jeden z nich za studenty přísahá a slibuje, že všichni budou řádně pracovat a studovat,“ uvedla výchovná poradkyně a koordinátorka Ingrid Ilčíková.

Univerzitu třetího věku mohou na hradišťské obchodní akademii navštěvovat všichni bez rozdílu věku, nezávisle na dosaženém stupni vzdělání. Zájem přihlášených každoročně převyšuje možnosti školy. „Počet studentů se ukáže až při zápisu, ale přihlásilo se jich letos víc jak sedmdesát, takže opět nebudeme moci všechny vzít. Budeme brát 68 studentů, celkem jich ve všech ročních bude přes 170,“ upřesnila Ilčíková.

Na přednáškách se studenti scházejí jedenkrát za čtrnáct dní v letním a zimním semestru. Tříleté studium pasivní nebo aktivní formy pak zakončí promocí na půdě Univerzity Palackého v Olomouci, kde zároveň obdrží osvědčení o absolvování studia, nikoliv však titul.

Petr Knepr