Od příštího týdne už byste neměl dělit své senátorské povinnosti s těmi starostovskými, protože jste se rozhodl na pozici prvního muže Starého Města rezignovat. Kdy se tak stane a z jakých důvodů k tomuto vašemu rozhodnutí došlo?

Já jsem částečně v předvolební kampani sliboval, že pokud bych se stal senátorem, budu připravený starostovskou funkci opustit. Samozřejmě si vážím podpory, která se mi od voličů dostala. Na druhou stranu, když něco děláte 14 let a uspějete jinde, tak si musíte být vědom toho, že vám pomohla i ta „značka“, nejen vaše osoba jako taková…Josef BazalaZdroj: archiv politika

Takže ke kterému datu končíte?

Napsal jsem zastupitelům dopis, ve kterém jsem jim oznámil, že v neděli 17. ledna ve funkci starosty končím a oni si musí v pondělí 18. ledna na zasedání zastupitelstva zvolit starostu nového.

Stalo se tak opravdu z vašeho svobodného rozhodnutí? Po Starém Městě se šeptá, že by mohl být ve hře také zájem vaší partaje (KDU-ČSL) vnitrostranicky se o oba posty podělit…

Samozřejmě někdo mým zástupcem bude muset být a vzhledem k tomu, že naše strana je vítězem posledních voleb do obecních zastupitelstev ve Starém Městě, tak je předpoklad, že by můj zástupce měl být z naší politické stáje. Navrhovat budeme současného neuvolněného místostarostu Kamila Psotku. A co se týká té šeptandy, ono se vždycky něco šeptá, ale já jsem byl s kolegou Psotkou domluvený, že pokud ve volbách uspěju, starostovské místo s velkou pravděpodobností uvolním, aby Staré Město mělo na této pozici člověka, který se této práci bude věnovat naplno. Já se naopak budu ucházet o pozici neuvolněného místostarosty. V pondělí zastupitelé rozhodnou.

Více než tři volební období, od roku 2006, jste poměrně neohroženě svíral starostovské opratě ve Starém Městě, s jakými pocity sestoupíte na pozici neuvolněného místostarosty a nemáte obavy z toho, že tím můžete oslabit silnou lidoveckou pozici v jedné z příslovečných bašt KDU – ČSL na Slovácku, ve Starém Městě?

Víte, starostuji ve Starém Městě 14 let a pánbůh zaplať, že jsem to mohl dělat a vždy jsem si nesmírně vážil důvěry, kterou do mě Staroměšťané vkládali. Na druhou stranu jsem k tomu přistupoval tak, že mi je to svěřeno, na chvíli, že to není moje vlastní, soukromá funkce. Vždycky jsem se snažil slušně chovat, stavil jsem se k tomu s úctou a také jsem se po celou dobu snažil hledat konsenzus, to znamená shodu napříč celým politickým spektrem tak, aby lidé souznili s tím, co tady dělám, a to si myslím, že se mi dařilo. Že tady mají lidovci silnou základnu, to je skutečnost, ale za 20 měsíců budou komunální volby, kde se ukáže jestli ten nový starosta bude úspěšný, nakolik si své okolí získá a nejen svými volebními preferencemi, ale také svým vystupováním a jednáním.

Zastupitelem Zlínského kraje zůstanete stejně, jako tím ve Starém Městě?

Ano, zůstávám, protože si myslím, že bych tyto věci měl zvládnout. Zastupitelstvo kraje se schází jednou za dva měsíce, což si myslím, že problém nebude, no a díky tomu, že jsem tam dlouhodobě pracoval jak ve výboru pro dopravu, tak ve výboru pro strategický rozvoj a investice, myslím si, že o tom mám nějakou představu, a že tam své názory a zkušenosti budu moct i nadále prezentovat.Josef Bazala v Senátu.Zdroj: archiv Josefa Bazaly

S jakými pocity jste střídal v Senátu vašeho předchůdce Ivo Valentu? Potkali jste se spolu někdy poté, co jste ho ve druhém kole senátních voleb celkem přesvědčivě porazil?

Potkali jsme se jednou v Senátu. Před tím, po volbách, jsme si volali a já jsem mu poděkoval za férovou předvolební kampaň, při které nebyly žádné podrazy. Domluvili jsme se také, že pokud bych něco potřeboval, můžu se na něj obrátit. Musím přiznat, že toho všeho si nesmírně vážím.

Jak vás v lavicích Senátu vaši noví kolegové přijali?

Jsem v Senátu členem klubu KDU-ČSL a Nezávislých, je nás tam dvanáct a sedíme tam spolu, včetně Patrika Kunčara, Jiřího Čunka, Šárky Jelínkové tady ze Zlínského kraje. Abych pravdu řekl, lavice jsou tam sice velmi nepohodlné (smích), ale přijetí kolegů bylo přátelské a kamarádské…

Mít podporu stranického kolegy, tak, jak tomu je ve vašem případě u Broďana Patrika Kunčara, je určitě velkou výhodou, dokonce tam s ním sdílíte kancelář. Přibližte našim čtenářům, jak často a jakým dopravním prostředkem jezdíte za prací do Senátu, kdo vedle vás sedí v lavici, kde v Praze bydlíte a jak daleko to do Valdštejnského paláce, kde sídlí Senát, máte?

Ze Starého Města do Prahy zatím jezdím osobním autem, abych ušetřil co nejvíc času a mohl se věnovat Starému Městu. Většinou tam vyjíždím v úterý odpoledne nebo večer. Ve středu ráno v devět začínají schůze nebo případně výbory. Buď je to na jeden nebo na dva dny, pak se vracím zpět a občas se se mnou sveze Patrik Kunčar nebo naši asistenti. V době koronaviru je to auto lepší v tom, že se člověk tolik po cestě nesetká s jinými lidmi. Dálnice v současné době je bez jakýchkoliv omezení. V Praze bydlím na Arbesově náměstí, odkud to mám do Senátu čtyři zastávky tramvají, já to ale chodím pěšky kolem Pražského Jezulátka přes Malostranské náměstí. Kancelář mám, jak jste řekl, společnou s Patrikem Kunčarem a v Senátu spolu navíc sedíme i v lavici.

Za svá prioritní témata jste si vybral dopravu, ochranu vodního zdroje u Uherského Ostrohu a rekonstrukci věznice v Uherském Hradišti? Mohl byste být konkrétnější?

Vnímám to tak, že vodní zdroj v blízkosti Uherského Ostrohu je pro nás v regionu významný. Jsem si velmi dobře vědom toho, že tady máme dvě těžební oblasti, tu v blízkosti Polešovic a u Ostrožské Nové Vsi. Důlního prostoru je u nás tedy dostatek a jestliže se mluví o tom, že ten vodní zdroj je jedinečný, tak by bylo určitě dobré ho zachovat. Doprava je pro region důležitá, což vidíme dnes a denně, a co se týká věznice, to je složitější záležitost, byť se na mě obrátili lidé, kteří tam chtějí vybudovat Muzeum totality. Já se určitě s nimi sejdu a jsem připraven být nápomocen i v této záležitosti.

Máte senátorskou kancelář také na Slovácku? Kdy se tam s vámi můžou lidé potkat?

Senátním dnem tady v regionu bude pondělí od osmi do jedenácti, dvanácti hodin. Kancelář připravujeme v Uherském Hradišti na Mariánském náměstí na Orlovně, kde měl už dříve kancelář senátor Vaculík. Tam mě lidé najdou, stejně tak jako na e-mailu, nebo tady ve Starém Městě na radnici.

Senát mnozí lidé v naší zemi hanlivě označují za místo politických trafik. Jak tuto instituci vnímáte vy?

Senát je zakotven v ústavě, má možnost měnit zákony, říká se mu také pojistka demokracie. Koneckonců v rámci daňového balíčku se jeho důležitost potvrdila. V Senátu jsou shromážděny osobnosti - lékaři, profesoři, učitelé, starostové. Já si myslím, že je dobře, že v něm máme jakýsi sbor zkušených lidí a radu starších, kteří můžou projednávané věci vidět jinak než Poslanecká sněmovna či vláda.

Vizitka Josefa Bazaly
Je mu 60 let, je ženatý, otec tří dětí, vystudoval Střední průmyslovou a strojní školu v Uherském Hradišti, od roku 1998 je v zastupitelstvu Starého Města, od roku 2006 je jeho starostou, od roku 2012 je zastupitelem Zlínského kraje. Je folklorista, třináct let vedl folklórní soubor Dolina.