Ten začne v 9 hodin v zasedací místnosti OSSZ v Uherském Hradišti. Vzhledem k omezené kapacitě míst je však nutné se předem přihlásit a to nejpozději do 16. února. Přihlášky a případné dotazy k agendě OSVČ zasílejte výhradně na email: radka.macekova@cssz.cz.

Seminář se bude zabývat charakterem výkonu samostatné výdělečné činnosti (hlavní, vedlejší), příjmy a výdaji z podnikání, povinnostmi OSVČ vůči OSSZ, pojistným na důchodové pojištění OSVČ, nemocenským pojištěním OSVČ, informacemi o elektronické komunikaci a ePortálu ČSSZ. Dotazy dostanou prostor v diskusi. (hed)