V regionu se však posledních pět let drží nad třicítkou. Výjimkou byl rok 2014, kdy zemřelo ve Zlínském kraji dokonce 47 dětí, 17 z nich ještě před narozením.

Příčiny úmrtí bývají různé. Meningokok, leukemie, míšní svalová atrofie i pneumokok. Nemalou část tvoří také zhoubné nádory. Ročně jimi onemocní v celé republice kolem 280 dětí.

„Před padesáti lety se jednalo až na výjimky o neléčitelná onemocnění. Zpravidla do dvou let od diagnózy zemřela většina pacientů. Dnes je úspěšnost léčby 70–90% podle typu nádoru,“ srovnal Peter Múdry, primář Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno.

I přesto však existují podtypy dětských nádorů, u kterých se dosud způsob léčby nenašel.

Stále častěji se odborníci setkávají u neplnoletých se sebepoškozováním.

„Ten nárůst u dospívajících by se dal přirovnat téměř k epidemii,“ hodnotí Vlastimil Kouřil, dětský a dorostový psychoterapeut z Otrokovic.

Řezání žiletkou, škrábání ostrými předměty nebo poranění kružítkem mohou vést podle něj k depresím nebo sebevraždám.

„Častěji k takovým případům dochází u dívek. Důvodem bývá tlak na sociální prostředí, na jednotlivce, šikana, špatná pozice mezi vrstevníky nebo narušené rodinné zázemí. Rozvody či nekvalitní zázemí manželského vztahu,“ popsal lékař Kouřil.

Doplnil, že často se může na stavu dítěte odrazit také bezradnost rodičů s výchovou nebo zajištěním sociálních potřeb, což je v dnešní době stále složitější.