V tamní bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje nešlo o úřední akt, ale měl jen symbolický význam. Páteční slavnostní mše byla jakýmsi dalším posvěcením sňatku a zpečetěním manželské lásky, soudržnosti a úcty.

K oltáři baziliky přicházely dámy s kytičkami květů, držíce se pevně svých mužů za jejich pravou ruku. Každý z párů zasvětil před několika lety svůj život svátosti manželství.

„Jsme zde tedy nejstarším párem, který zpečetil manželskou lásku a soudržnost. Před oltářem jsme stanuli, abychom řekli své ,ano´ společného životu ve dvou 23. října 1982. Tedy před necelými 39 lety,“ svěřují se Ivana a Jan Zajíčkovi, kteří před 26 lety stanuli u kolébky Manželských kurzů.

První ročníky pořádali pod YMCA setkání, od roku 1997 pod Centrem pro rodinu a sociální péči v Ostravě.

Jan Zajíček, technik na šachtě v Ostravě si se zdravotní laborantkou Ivanou zavzpomínají, že si padli do oka po půlroční známosti a místo jejich schůzek za svobodna se za ta léta výrazně změnilo.

Na otázku, zda byl každý den jejich společného života růžový, manželé Zajíčkovi unisono odpoví.

„Ne, učili jsme se mít se rádi za všech okolností. Proto jsme se stali organizátory Manželských setkání, a to jako pomoc párům s růstem v manželství.“

Zajíčkovi se stali po téměř 39 letech společného života dvojicí vitálních manželů.

„Manželství nás stále baví a rosteme v něm. Nevpustili jsme mezi sebe stereotyp a lhostejnost. Snad v každém manželství je potřeba překonat nějakou překážku. V našem případě to bylo po přestěhování z Ostravy na vesnici. Sžívání s novými podmínkami bylo velmi zátěžové a prověřilo to náš vztah,“ svěřují se manželé Zajíčkovi, kteří se stali oporou a zázemím pro své dospělé děti a vnoučata.

„S dětmi máme velmi hezké a přátelské vztahy. Často se navštěvujeme a je nám spolu moc hezky. Přesto, že manželce je 58 let a já jsem o rok starší, máme stále dost elánu a životního optimismu, i když už se začínají hlásit zdravotní potíže,“ přiznává Jan Zajíček.

Spokojeně s manželkou dodávají, že při symbolickém církevním svatebním obřadu obnovili manželský slib nejméně třicetkrát. Nyní oba pracují v Centru pro rodinu, oba jsou mediátoři, lektoři kurzu efektivního rodičovství, ale i vedoucí pár kurzů.