Spolek navázal na aktivity Klubu neprofesionálních výtvarníků ve Vlčnově, založeného v r. 1989.

Zakládající valná hromada se konala 10. března 1990 a zájemci byli nejen z okresu Uh. Hradiště, ale i Hodonína, Břeclavy, Trenčína, Senice, Bratislavy a jednotlivci i z dalších míst - oficiálně bylo registrováno 82 neprofesionálních výtvarníků.

A rozjela se bohatá činnost - výstavy, návštěvy vernisáží, katalogy a zpravodaje - těžko vyzvednout nejaktivnější členy, ale připomeňme alespoň některá jména z prvního období - Oldřich Páleníček, Ivan Jurčička, Milan Bouda a Karel Táborský.

Katalog detailně rozkrývá aktivity sdružení, přináší podrobnou historii třiceti let, seznam všech členů (prošlo jich spolkem 157) a výstav (celkem 578, z toho 274 kolektivních a 304 autorských).

Seznámíme se s obsahy všech Almanachů, které jako ročenka vycházejí pětadvacet let, zejména péčí Milana Boudy a Františka Slováka (připravili i katalog).

Almanach samotný by si zasloužil podrobné zhodnocení, má profesionální úroveň a mapuje jak aktivity členů spolku, tak výtvarné dění regionu a zabývá se i významnými autory nejen Česka a Slovenska. Úzká je spolupráce s Klubem kultury Uh. Hradiště a Trenčianským osvetovým strediskom (družební každoroční výstavy Setkání-Stretnutie, tvůrčí dílny apod.).

Součástí katalogu jsou i profily současných členů - Jana Botka, Milana Boudy, Jaroslava Bureše, Pavla Hanáka, Vladimíra Chrenka, Evy Jandáskové, Jaroslava Jeřábka, Jindřicha Kárského, Stanislava Knotka, Miroslava Kubiše, Vlastimila Mahdala, Zdeňky Rambouskové, Jany Rosinové, Františka Slováka, Anny Šalandové, Dany Šumíčkové, Karla Táborského, Libora Velana a Zdeňka Zábranského.

Texty, včetně pozdravů přátel, doprovází stovky fotografií a reprodukcí.

A na závěr pozdrav Petry Baroňové z Klubu kultury Uh. Hradiště: „Přeji všem členům Sdružení výtvarných umělců moravsko - slovenského pomezí, aby jim láska k umění, tvůrčí nápady a chuť tvořit a vystavovat svá díla veřejnosti vydržely ještě spoustu dalších let."

Autor: Miroslav Potyka