V plánu je také přirozená obnova třiceti hektarů lesa, z toho tři hektary budou osety semenem dubu zimního až na podzim. Informoval o tom vedoucí Lesní správy Buchlovice Zdeněk Zálešák.

„Osmdesát procent kvalitních sazenic, kterými budeme letos zalesňovat, jsme si vypěstovali v osmi lesních školkách naší lesní správy,“ uvedl Zálešák.

Díky nim i díky příznivému počasí mohli lesáci podle něj s obnovou lesa začít už před měsícem. Výsadba stromků se jako první rozběhla v revíru Jankovice. Vydatnými pomocníky při zalesňování jsou podle něj motorové jamkovače. Ačkoliv je hlína v jamkách jimi vyhloubenými dobře prokypřená, lesní dělníci vysazují stromky léty ověřenou technologií, tedy do ručně vykopaných jamek.

„Největší část vysazovaných stromků tvoří buk, smrk, dub zimní a letní. Nižší je podíl sazenic javoru klenu, jasanu, ořešáku černého, lípy srdčité a olše lepkavé. Pokud nám to počasí dovolí, rádi bychom zalesnili nejpozději do konce dubna. V půdě je zatím pro stromečky dostatek vláhy,“ vysvětluje Zálešák.
V plném proudu je v těchto dnech výsadba v Lesním družstvu Osvětimany. „Na sedmi hektarech budeme letos na jaře vysazovat ručně do jamek pouze sazenice buku a dubu. Dosavadní chladné a deštivé počasí obnově lesa přeje, ale činí výrazné potíže při přibližování a odvozu dříví. Lesní cesty jsou hodně blátivé,“ posteskl si ředitel osvětimanského družstva Miroslav Struha.

S výsadbou bukových sazenic začali 13. března na holinách Lesního družstva Zlechov Tupesy. „K 26. březnu jsme zalesnili 13 800 buků. Ke splnění jarního zalesnění nám zbývá vysadit 3200 smrků ztepilých. Ty v příštím týdnu přivezeme z lesní školky v Prostějově. Věřím, že už neudeří holomrazy, které by mohly vysazené stromečky povytáhnout ze země. Nestalo se tak ani vloni, a to jsme začali zalesňovat už v únoru. Tedy skoro o měsíc dříve než v minulých letech,“ svěřil se odborný lesní hospodář družstva Zdeněk Kroča.

Současné teplé klima v souvislosti s výsadbou ocenila také vedoucí školky okrasných dřevin ve Spytihněvi Marie Surovcová. „Pokud se jedná o dřívější termín výsadby sazenic jehličnanů a listnáčů, má mírná zima určitě pozitivní vliv,“ konstatovala.

Pavel Bohun