Pod jeho pomníčky leží dvacet Salašanů, kteří byli gestapem bestiálně zavražděni 29. dubna 1945 ve Vápenicích za obcí Salaš. V místě největší a nejhrůznější válečné tragédie v okrese dojde k opravě památníku vybudovaného v roce 1985. Obnovy se dočká také pomník u Tománkovy hájenky, postavený na paměť 1. partyzánské brigády Jana Žižky, která zde v letech 1944 a 1945 bojovala proti fašistickým okupantům.

Opraven bude nejmenší ze salašských památníků, nacházející se asi dvě stě metrů za Tománkovou hájenkou, který lidem připomíná, že zde za svobodu padli dva partyzáni.

„O stoprocentní dotaci na opravu památníků jsme požádali ministerstvo obrany před dvěma roky, ale přislíbenu ji máme až na letošní rok. O jakou částku půjde, to zatím neprozradím. Důvod? „Zákon nám sice neukládá provedení výběrového řízení na tuto akci, ale každopádně chceme oslovit několik dodavatelů. Podle jejich cenové nabídky a referencí rozhodneme, kdo obnovu památníků provede,“ prohlásil starosta Salaše Zdeněk Píštěk. Podle něj spolkne největší díl dotace přeměna společného hrobu salašských hrdinů na místním hřbitově. „Oprava salašských památníků, která bude ministerstvem obrany stoprocentně dotovaná, musí být skončena do 30. listopadu. Věřím, že to bude o něco dřív,“ naznačil starosta.

Z plánované obnovy společného hrobu dvaceti Salašanů (na snímku) má radost Božena Zůbková. Odpočívají v něm totiž její tatínek, bratr, bratranec a sedm dalších příbuzných z rodu Pravdíků, Bičanů, Klemů a Hanáků. „Jen se obávám toho, aby tu místo těch dvaceti malých pomníčků nevznikl takový, jako je ve Vápenicích. Tam také byly do roku 1985 jen malé pomníčky se jmény padlých, které musely ustoupit jednomu společnému,“ podotkla Zůbková.
Obavu z toho aby z památníku ve Vápenicích při jeho opravě nebylo odstraněno Fučíkovo Lidé bděte! odmítá místostarosta obce Jiří Janováč. „Pomník musí zůstat historicky zachován. Lidé bděte! i s pěticípou hvězdou zůstanou podle projektu na pomníku zachovány,“ sdělil.