„Zrušena byla k 1. září 1976. Nešlo tehdy o zjev ojedinělý. Docházelo k němu u všech malých škol s nedostačujícím počtem žáků z důvodů ekonomických, ale i výchovných, protože plně organizované školství, které v daném roce zahajovalo novou koncepci vyučování, bylo schopné dát dětem lepší znalosti a vědomosti,“ zalistoval ve vzpomínkách Jiří Janováč (71), tehdejší předseda salašského národního výboru.

Budova školy pak deset let sloužila jako školicí středisko hasičů, pak jako internát Soukromé školy Kunovice, od devadesátých let 20. století jako kulturní dům. Ten v posledních letech přestal odpovídat technologickým a hygienickým požadavkům, ale také prostorovým nárokům organizátorů různých kulturních a společenských akcí.

„Zastupitelstvo obce řešilo od roku 2000 různé možnosti využití budovy, ale také nezbytnost její rekonstrukce. Původní záměr, přestavět ji na obecní bytový dům, byl v roce 2013 změněn. Rozhodnutí nakonec padlo na postupnou rekonstrukci budovy, rozdělenou do dvou etap,“ sdělila Jitka Točková, první žena Salaše.

S neskrývanou radostí sdělila, že v roce 2014 byla dokončena kompletní rekonstrukce střechy, v loňském roce odstartovala druhá etapa omlazovací kúry kulturního zařízení.

„Kromě rekonstrukce veškerých vnitřních rozvodů, vody, elektřiny, topení a odpadů, byly v objektu vyměněny dveře a okna, došlo ke zvětšení společenského sálu, vybudování nového sociálního zařízení, kuchyně, baru a kotelny,“ popsala starostka hlavní interiérové změny v přízemí kulturně společenského zařízení, které je připraveno k užívání občanům i spolkům. Rekonstrukce budovy, která září novou fasádou a pohledově pěkně zasahuje do ulice v horní části Salaše, přijde včetně parkoviště a zpevněných ploch na zhruba 13 milionů korun. Z části bude financována z prostředků obce, ale také z úvěru.

„Dnes se můžeme kochat pěknou budovou s velkým sálem, v němž budeme pořádat výstavy a košty hub. S výsledkem rekonstrukce kulturního stánku jsem velice spokojená. Věřím, že ze společenských a rodinných akcí v něm pořádaných, si budou lidé odnášet nezapomenutelné zážitky,“ popsala své pocity Alena Filípková, předsedkyně Mykologického klubu Salaš.