A navíc, přestože by tam měl plánovaný přestup trvat pouhé dvě minuty, často se stávalo, že kvůli zpoždění soupravy jedoucí z Uherského Brodu, čekaly desítky lidí na opuštěném peronu i více než půl hodiny. Článek ve Slováckém deníku, stížnosti cestujících i kritické dopisy starostů však měly nečekaně rychlý účinek. S platností od 15. června letošního roku se má nově přestupovat namísto v Újezdci na nově opraveném nádraží v Uherském Brodě.

„Jsme téměř každodenním svědkem současné situace, kdy v Újezdci čekáme na přestup a velice mě těší fakt, že se vše podařilo dojednat i díky našim stížnostem v tak krátkém čase,“ pochvalovala si Milena Hauerlandová. Právě ona svým dopisem adresovaným Deníku byla jedním z prvních cestujících, kteří se postupně začali hlasitě ozývat. „Nejdříve mi tvrdili, že stížnosti nic nezmění. Když se mi ale poté ozvali strojvedoucí, věděla jsem, že se daly ledy do pohybu. I tak jsme s ostatními předpokládali minimálně rok, než přijdou první změny. To, že přesedání v Újezdci skončí už v červnu je proto skvělá zpráva. Hned ji musím všem říct,“ neskrývala nadšení Milena Hauerlandová.

Zásadní vyjednávaní o změně v jízdním řádu vedl Zlínský kraj s ministerstvem dopravy. „Přesedání v Újezdci vzniklo kvůli změně jízdního řádu rychlíků Praha – Luhačovice, kterým musela regionální doprava ustoupit. Z pozice Zlínského kraje jsme však znovu apelovali u ministerstva dopravy s tím, že stěžejní přestupní stanice jsou pro Slovácko Staré Město, Uherské Hradiště, Kunovice a Uherský Brod,“ vysvětlil radní pro dopravu Zlínského kraje Pavel Botek. Namísto vypravovaní vlaků do Brumova-Bylnice z Újezdce tak budou nově startovat soupravy přímo z nádraží v Uherském Brodě. Cestujícím tak bude do budoucna zajištěno moderní vybavení tamní zrekonstruované haly při čekání na spoj či při zpoždění vlaku.

„Uznali jsme, že vazby byly chybné, a proto jsme se co nejrychleji snažili napravit vzniklou situaci. Přestože vypravovat vlaky namísto z Újezdce z Uherského Brodu nebude vůbec jednoduché a pro samotné pracovníky železnice to znamená více práce, chtěli jsme vyjít vstříc především pasažérům,“ uvedl Pavel Botek. Návrh konečného řešení si pochvalují i v Bojkovicích, které jsou jednou ze zastávek na trase Uherský Brod – Brumov-Bylnice.

„Na problematiku jsme poukazovali už ve chvíli, kdy prosincový jízdní řád vstoupil v platnost a samozřejmě jsem rád, že se vše nakonec podařilo v krátké době vyřešit. Stížnosti k nám docházely po celou dobu a myslím si, že koordinátoři celkově podcenili velikost dopadu přestupní stanice v Újezdci,“ dodal starosta Bojkovic Petr Viceník.