Podle Vladimíra Pauříka z uherskohradišťské policie se jedná nejvíce o lidi bez snahy pracovat, závislé na alkoholu a někdy i na drogách.

„Pokud dojde k propadu teplot, odchází zpět k rodičům, rodinným příslušníkům či jinam, pod střechu,“ sdělil velitel městské policie.

Těmto skupinám se věnuje odbor sociálních služeb, přičemž pracovníci působí přímo v terénu.

„Pomáhají při vyřizování dokladů, s ubytováním nebo hledají společně řešení zadluženosti. Záleží však na ochotě osob spolupracovat,“ vysvětlil Vladimír Pauřík.

S osobami, které se ocitli bez přístřeší spolupracují také azylové domy v Uherském Hradišti a Starém Městě, které jim poskytují ubytování, místo pro přípravu stravy, podmínky pro zajištění úklidu a hygieny. Pomáhají tak řešit životní situaci bezdomovce tak, aby se mohl opět začlenit do společnosti.

„V současnosti poskytujeme pobyt sedmadvaceti lidem,“ řekl sociální pracovník Josef Šťastný z Azylového domu sv. Vincence.

V uherskohradišťském Azylovém bydlení Cusanus přebývá jednadvacet osob.

„V letošním roce valná většina klientů pochází z Uherského Hradiště, v menší míře pak z Veselí nad Moravou, Hodonína, Uherského Brodu, Kroměříže a Zlína,“ uvedl Zdeněk Vávra z Azylového bydlení Cusanus.

Oba azylové domy uvádějí jako důvody bezdomovectví alkoholismus, drogovou závislost či gamblerství, dluhy, ztrátu bydlení, nezaměstnanost či problémy v rodině.

Na ulici se ocitla také čtyřiadvacetiletá klientka Azylového domu Cusanus, která si přála zůstat v anonymitě.

„Seznámila jsem se s lidmi, o kterých jsem si myslela, že jsou moji přátelé. Kvůli nim jsem se dostala do dluhů. Ocitla jsem se v začarovaném kruhu, což jsem si ze začátku neuvědomovala a zůstala na ulici,“ popsala žena svůj příběh.

Má práci, řeší své dluhy a těší se na to, až vše splatí a začně šetřit na nájem.

Podle Vladimíra Pauříka je bezdomovectví mimořádně tíživý sociální fenomén. Počet osob bez domova se ve městě zvyšuje s nárůstem kulturních akcí.

„Strážníci městské policie řeší vykazování těchto osob z různých koutů Uherského Hradiště několikrát denně. Často převáží osoby z důvodu opilosti na protialkoholní záchytnou stanici do Kroměříže,“ popsal Vladimír Pauřík.

Udělují pokuty za znečišťování veřejného prostranství, veřejné pohoršení či přestupky proti majetku, mezi které patří například zničení věci či krádež.

Obětí krádeže se stal například osmadvacetiletý Josef z Kunovic.

„Zrovna jsem šel z obchodu, takže jsem měl plný batoh jídla a na benzínce v Kunovicích jsem ho na chvilku spustil z očí. Najednou byl pryč a ti lidé s ním,“ řekl muž. Dodal však, že jim odpustil a doufal, že někomu pomohl.

Autorka: Jana Blahošová