Poslední rozloučení s chlapcem se konalo v poutním kostele Panny Marie Sněžné v Provodově. Právě v této obci školák bydlel.

Ačkoliv mše svatá začala ve tři hodiny odpoledne, už před čtrnáctou hodinou proudily k místu davy lidí s květinami. Tíživou a sklíčenou atmosféru ještě podtrhlo naprosté mlčení scházejících se smutečních hostů.

„Chtěl bych za sebe i za rodinu zemřelého poděkovat lidem za mimořádnou vlnu solidarity a soucítění, která se zvedla po tragické události. Vím, že mnoho věřících v širokém okolí se za Honzíka modlilo, ještě když bojoval v nemocnici o život. O tom, jak lidé vnímali velkou bolest rodiny, svědčily i desítky svíček a upomínek na místě, kde se neštěstí stalo,“ pronesl při bohoslužbě kněz Lubomír Vaďura. Pokračování na straně 2

Kostel byl zaplněný do posledního místa. Několik desítek lidí se tak dovnitř vůbec nedostalo. S velkým počtem však farnost počítala, proto zapnula reproduktory, díky nimž mohli lidé venku bohoslužbu alespoň slyšet.

Obřad ve svatostánku trval asi pětatřicet minut. U mikrofonu se vystřídalo i několik Honzíkových kamarádů, kteří četli úryvky z Bible.

Svou řeč pronesl i chlapcův kmotr. „Byl to velký sportovec, kromě fotbalu ho bavila i cyklistika. V poslední době začal jezdit i na běžkách,“ zavzpomínal.

Před šestnáctou hodinou vyrazil průvod na asi půl kilometru vzdálený hřbitov, kde byl chlapec pochován.

Honzík Kubelka je druhou z obětí tragédie, kdy se 22. ledna v centru Zlína zřítil vzrotslý pajasan žláznatý a zranil sedm lidí. Nejtěžší zranění způsobil právě chlapci z Provodova a jeho kamarádovi Danovi, který zemřel druhý den po neštěstí.