„Výstava je jakýmsi průřezem mé celoživotní tvorby, a to poštovních známek, novoročenek, ex libris, plaket odznaků a užitých grafik,“ přibližuje svou druhou výstavu ve Vlčnově tvůrce poštovních známek, jeden z pětice grafiků a rytců, jediný z nich žijící na Moravě, ale také jediný tvůrce již zmíněných ambigramů v České republice.

„Už delší dobu mě přemlouvaly pracovnice vlčnovského Klubu sportu a kultury, abych uspořádal výstavu mé tvorby. Nakonec jsem k tomu svolil na podzim, a to u příležitosti mých sedmdesátých narozenin,“ řekne s pousmáním vlčnovský rytec a grafik, jehož první poštovní známka spatřila světlo světa před 18lety.

„Vzhledem k celostátní koronavirové situaci jsem na vernisáž nerozesílal mnoho pozvánek, přesto si na ni přišlo zkrácený průřez mé dosavadní celoživotní tvorby prohlédnout hodně návštěvníků,“ neskrývá radost Jaroslav

Tvrdoň. Návštěvníkům odpovídal na dotazy o své tvorbě poštovních známek, grafice a ambigramů.