Ten se totiž před několika dny začal kvůli plánovaným opravám hráze vypouštět. Na jeho dnu však zůstala nemalá rybí osádka, která se v rychle oteplující vodě buď uvařila, nebo při úplném poklesu hladiny uhynula na souši.

„Rybník znám, jezdím tam někdy brodit koně a vím, že jej teď vypouštěli.

O uhynulých rybách jsem slyšel maximálně v hospodě, ale je fakt, že když jsem okolo rybníku nedávno projížděl, byli tam nějací chlapi a odstraňovali zdechlé ryby,“ přisvědčil špatným zprávám za místní Antonín Nevřiva.

Majitelem rybníku jsou Lesy České republiky. Ty na něm měly v posledních dnech vykonávat dlouho chystanou úpravu hrází.

„Na vodní nádrži Sovín, stejně jako na její sedimentační hrázi, byla snížena hladina vody kvůli plánované údržbě. Ta byla však předem vodoprávně projednána a všechny strany včetně zástupců Moravského rybářského svazu (MRS) o ní byly informovány,“ sdělila mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.

Podle jejích zpráv navíc při vypouštění k žádnému ohrožení rybí osádky nedošlo.

„Po odpuštění zhruba metru a půl pokračoval pokles hladiny v důsledku sucha ještě zhruba o půl metru. Žádné ztráty produkčních ryb však hlášeny ani evidovány nebyly. Pokud by vzniklo nějaké riziko, budeme vše řešit ve spolupráci s Moravským rybářským svazem v Nedakonicích,“ podotkla Eva Jouklová v odvolání se na slova Antonína Mařáka.

Ten se jako předseda MRS Nedakonic vyjádřil k vzniklé situaci také Deníku.

„Nejedná se o chovný rybník, takže v podstatě nelze hlásit žádnou škodu. Ryby tam sice byly, nicméně vždy se dříve či později vypouštěly do Smraďavky. Bohužel letos kvůli opravám některé nakonec uhynuly,“ objasnil Antonín Mařák.

Problém podle něj vznikl především v komunikaci s majitelem rybníka, tedy Lesy České republiky.

„Pravděpodobný scénář byl takový, že majitel rybníka o rybách nevěděl, a tak jej začal vypouštět. Ona je to totiž odkalovací nádrž, kde se v zásadě nedá předpokládat, že bude nějaký větší počet ryb,“ zauvažoval Antonín Mařák.

Velkou roli však podle něj hrálo při úhynu ryb i sucho.

„I kdybychom o vypouštění věděli, nemohli bychom s tím nic dělat. Do přehrady by s vodou kvůli suchům nedopluly a vylovit je taky nešlo,“ doplnil.

Podle informací Deníku byli v takzvaném „Zádržáku“ vysazeni kapři, amuři a líni. Odhadem byl jejich počet kolem tři a půl tisíce, což by přepočítáno na ztráty činilo pro rybáře až dvaceti tisícovou škodu.

„Z hlediska odboru životního prostředí a zákona nedošlo k žádnému porušení. Na rybníku byla hlášena pouze údržba, a tak jsme se jako orgán ani nevyjadřovali k tomu, jak má být prováděna,“ sdělil vedoucí oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí v Uherském Hradišti Jan Krčma.

Při větších zásazích se podle něj vždy stanovují podmínky, za nichž lze s rybníkem manipulovat.

„Jednou z podmínek bývá, aby o vypouštění byli informováni rybáři. V tomto případě jsme však žádné podmínky nestanovovali. Majitel sice mohl předpokládat, že v rybníce něco vysazené bude, nicméně se nejedná o právní provinění,“ dodal Jan Krčma.