„O rybníku se mluví dvanáct let, ale minulému vedení obce se nepodařilo realizovat vůbec nic,“ poznamenal Krušina.


V roce 2002 sice měli tehdejší radní už vyhotovené územní řízení, jeho platnost však za dva roky propadla. Současní radní tak oprášili starý projekt na průtočný rybník a nechali jej přepracovat na neprůtočnou variantu.

Původní odhadovaná cena vodní stavby se pohybovala kolem dvou milionů korun, ke kterým by se chtěl současný starosta přiblížit. Ceny hektarových rybníků se však podle náročnosti budování mohou vyšplhat až k pěti milionům korun. Starosta proto chce mít připravený projekt do té míry, aby mohl žádat o dotace z Evropských fondů.

Vedení radnice ještě nemá dořešeny majetkové vztahy ke všem potřebným pozemkům. Budování rybníka by však první muž Břestku rád realizoval do roku 2013, kdy končí možnost čerpání evropských financí. V případě, že se obci nepodaří získat až devadesátiprocentní dotaci z unie, vidí Břestečtí šanci na peníze ve státních fondech životního prostředí. Rybníky totiž plní jak protipovodňovou, tak i krajinotvornou úlohu.

Chatařům sídlícím kolem zamýšlené vodní nádrže projekt nevadí. „Rybník bude sice znamenat víc komárů a lidí, kteří nás připraví o soukromí, ale jinak mi snahy o jeho vybudování nijak zásadně nevadí,“ poznamenala chatařka Erika Pašková. Cílem projektu je i zadržet vodu v krajině. Proti proudu potoka by tak měli v lese časem vyrůst další dva menší rybníky. Snahy o budování přírodních vodních nádrží vítají i odborníci. „Po všech stránkách jde o prospěšnou záležitost. Navíc má rybník být u turisticky frekventované cesty, kde by plnil nejen ekologickou, ale i estetickou úlohu,“ uvedl pracovník uherskohradišťského odboru životního prostředí Tomáš Černý.