„Z historických pramenů víme, že na území Bánova se dříve čtyři rybníky nacházely. Z důvodu zvýšení atraktivity území bychom tyto vodní plochy chtěli obnovit,“ vysvětlil starosta.

První muž bánovské radnice však podotkl, že bez dotace z evropských strukturálních fondů nebude možné smělý záměr realizovat. „Cenu pro realizaci tohoto záměru zatím ještě neznám. V současné době nám odborníci zpracovávají projekt. Ihned po jeho dokončení zažádáme o příslušné dotace. Datum výstavby prozatím také nejsem schopen určit,“ sdělil Král.

Ekologové i místní nápad podporují

Oslovení obyvatelé Bánova se domnívají, že vznik rybníků by mohl být pro obec v budoucnu přínosem. „O tomto záměru jsem už něco zaslechl. Zůstává ovšem otázkou, kde se tyto plochy budou nacházet. Pokud zástupci obce vyberou vhodnou lokalitu, mohla by se stát pro místní lidi i návštěvníky obce zajímavou,“ zamyslel se Josef Novák z Bánova.

Pracovník Odboru životního prostředí Městského úřadu v Uherském Hradišti Květoslav Fryšták podobné aktivity rovněž podporuje. „Je to skvělý nápad, který významným způsobem oživí přírodu a zvýší atraktivitu území. V posledních letech se k podobnému kroku odhodlali například v Modré, Uherském Brodě, Nezdenicích a dalších obcích regionu a zkušenosti mají velmi dobré. Budování rybníků je navíc významně podporováno Evropskou unií, takže můj názor na tyto aktivity je jednoznačně pozitivní,“ poznamenal Fryšták.