„Před třemi lety se nám podařilo odkoupit rybník do osobního vlastnictví, což byl impulz k zahájení jeho revitalizace. Z vlastních zdrojů jsme začali na podzim loňského roku budovat novou podobu soustavy rybníků,“ uvedl majitel Sirnatých lázní Leopoldov František Krystýnek.

Soustava rybníčků či jezírek, které jsou napájeny z minerálních pramenů, jež vytékají na Smraďavce pod kaplí sv. Kříže, by měla být dokončena před začátkem letošních letních prázdnin.

„Lidé na nich uvidí kupříkladu kamenný hrádek s novým obydlím pro kachny a uprostřed nasvícený vodopád. Mezi jednotlivými ostrůvky budou návštěvníci moct procházet po můstcích. Na jednom z ostrůvků pro ně chystáme posezení v altánku, na třech molech mohou usednout a pozorovat z nich dění na rybníku, například okrasné ryby,“ dal k dobru Pavel Krystýnek, syn majitele sirnatých lázní.

Lákadlem pro pozorování ptáků

Rybníčky jsou významnou ornitologickou lokalitou pro vodní ptáky. Děti i dospělí mohou na vodní hladině celoročně pozorovat divoké kachny, protože některé z nich na rybnících zahnízdí, vyvedou malé kačenky a zůstanou zde trvale.

„Soustava rybníků se stává pro vodní ptáky zajímavým místem na jejich tahu. Při svém putováníse zde zastavují divoké kachny, husice nilské a dokonce tu poletují i ledňáčci, slepičky zelenonohé a spousta dalších druhů vodního ptactva,“ sdělili unisono František a Pavel Krystýnkovi.

Vodní mlha i svatební molo

Raritou ve vyhledávaném místě fyzickou i psychickou pro relaxaci budou v omlazeném lázeňském areálu Kneippovy chodníky na prokrvení dolních končetin, které dříve patřily výhradně do veřejných lázeňských center.

„Při horkých letních dnech bude v určitých částech areálu vypouštěna vodní mlha ze sirného pramene a na vyhrazené ploše rybníka nebude chybět ani svatební molo,“ prozrazují Krystýnkovi.

Ani v časech velkého sucha se neobávají poklesu vody na vybudovaných rybníčcích. „Prameny zde vytékají již několik staletí, jsou stále stejně vydatné a doufáme, že ještě dlouho budou,“ neztrácejí optimismus František a Pavel Krystýnkovi.