Sen mnoha z nich se tak může stát skutečností. První zahajovací schůzka je plánována na středu 24. ledna v 16:30 hodin v prostorách sídla spolku v Uherském Hradišti – Mařaticích, č. p. 852, které se nachází v těsné blízkosti slepého ramena řeky Moravy zvaném „Mařacké“.

V lekcích, které budou probíhat jednou týdně, se účastníci kroužku pod vedením Ing. Adama Skovajsi dozví vše potřebné o rybolovných technikách, biologii ryb, prostředí kolem vody a též z oblasti právních předpisů, které oblast rybolovu a rybochovu upravují.

Výuka bude realizována prostřednictvím klasických, ale i moderních učebních pomůcek a doplněná praktickými ukázkami. Lekcí se mohou zúčastnit i zákonní zástupci dětí, kteří se tak nejen něčemu přiučí, ale budou oporou i jim samotným zejména při nácviku praktických dovedností.

Výhodou absolvování kroužku realizovaným pobočným spolkem v Uherském Hradišti je i možnost získání první povolenky k rybolovu zdarma. Více informací se případní zájemci dozví na stránkách www.rybaruh.cz.