V sobotu odpoledne pak na tamním Masarykově náměstí od 14. 30 hodin zahrají kapely Veselá bída, Kumpáni Rock-Pop a Tabák-Kabát. Také v neděli odpoledne od 14. 30 hodin se nad Masarykovým náměstím ponese hudba a zpěv. Představí se tam seskupení Swing Dixie AČR, Děvčice a Myjavské heligónky.

Věřící se pak mohou těšit zejména na sobotu, kdy se od 18. 30 hodin uskuteční tradiční průvod se svícemi od farního po františkánský kostel a na nedělní průvod krojovaných poutníků od Gymnázia J. A. Komenského do klášterní zahrady v 10 hodin. Růžencová pouť vyvrcholí na klášterní zahradě hlavní bohoslužbu o půl jedenácté dopoledne, kterou bude sloužit generální vikář Arcidiecéze olomoucké Josef Nuzík.