Účast tisíců návštěvníků a účastníků pouti hodnotí organizátoři spolu s hygieniky jako příliš riskantní. Bohoslužby se uskutečnit mají dle možností aktuálních koronavirových restrikcí. Informovali o tom mluvčí tamní radnice Elen Sladká a uherskobrodský děkan Svatopluk Pavlica.

„Celou věc kolem konání pouti jsme zvažovali dlouho. Jednali jsme s Krajskou hygienickou stanicí a také s přípravným týmem. Vzhledem k tomu, že uherskobrodskou Růžencovou pouť navštíví každý rok několik tisíc lidí, nejsme schopni zajistit ani požadavek ministerstva zdravotnictví, které povoluje konání akcí s maximální účastí 500 osob. Po zvážení situace jsem navrhl zrušení konání kulturně-společenské části pouti. Je to veliká škoda, ale s ohledem na vývoj epidemiologické situace jsme neměli nyní jinou možnost, než přistoupit k takovému řešení," uvedl starosta Ferdinand Kubáník.

Duchovní část Růžencové pouti zůstává plně v kompetenci římskokatolické církve a bude probíhat v souladu s aktuálními opatřeními.

„Za současných omezeních není v případě této pouti důvod rušit bohoslužby. Zatím počítáme s tím, že pokud to bude možné, poutní mše se uskuteční, tak jako v jiných letech v klášterní zahradě,“ uvedl Svatopluk Pavlica.

Růžencová pouť v Uherském Brodě by se letos měla konat 4. října.