Výzkum jedné z parcel blízko tamního Masarykova náměstí tak odhalil vysoký standard bydlení a vybavení domácností, které na prahu novověku obývali uherskobrodští měšťané.

„Výhodou je, že parcela nebyla ve dvacátém století zastavěna, a tak nabízí jedinečnou příležitost zkoumat relikvie ze třináctého až osmnáctého století,“ pochvaloval si za tým archeologů z Archaia Brno Marek Peška.

Krom předmětů denní potřeby z období středověku a raného novověku jsou zatím nejzajímavějším objevem kachle s dobře rozeznatelnými motivy. „Bohužel ani jeden se nedochoval celý, nicméně i z úlomků jsou patrné vzorce, které jsou na nich vyobrazeny. Z jejich kvality lze usuzovat, že úroveň bydlení v Brodě byla srovnatelná s ostatními moravskými královskými městy,“ dodal Marek Peška.