„Rozpočet na rok 2024 máme sestavený jako silně proinvestiční, na investice v něm máme vyčleněných 3,5 miliardy korun, což je o celou třetinu více než letos a vůbec nejvíce v historii Zlínského kraje. Investovat tak budeme maximum toho, co nám umožňují vlastní příjmy kraje,“ informoval hejtman Radim Holiš.

Bez úvěru a zadlužování

„Dobrou zprávou je, že nebudeme čerpat žádný úvěr, naopak počítáme se snížením zadlužení kraje o zhruba 200 milionů korun, z 1,9 na 1,7 miliardy,“ doplnil náměstek hejtmana pro oblast financí David Vychytil.

Rozpočtované příjmy ve výši 20,095 miliard korun tvoří vlastní příjmy (36,68 %) a přijaté transfery – dotace, příspěvky (63,32 %).

„Klíčovou položkou příjmů pro vlastní hospodaření Zlínského kraje jsou daňové příjmy, které jsou odhadovány ve výši 6,1 miliard korun a představují 82 % vlastních příjmů,“ sdělila mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.

Nejvyšší výdaje na dopravu a příspěvkové organizace

Rozpočtované výdaje ve výši 22,029 miliard korun jsou tvořeny běžnými (84,24 %) a kapitálovými výdaji (15,76 %). Součástí běžných výdajů jsou výdaje související s transfery ze státního rozpočtu.

Například transfery určené pro školství na přímé vzdělávání přesahují 10 miliard korun, transfery pro poskytovatele sociálních služeb jsou ve výši zhruba dvou miliard korun.

„Nejvyššími výdaji, které Zlínský kraj financuje ze svých vlastních příjmů, jsou příspěvky na provoz krajským příspěvkovým organizacím (1,837 miliardy korun) a výdaje na zajištění dopravní obslužnosti (1,831 miliardy korun),“ dodala mluvčí.

Co se týká plánovaných investičních akcí v roce 2024, bude kraj z vlastních prostředků investovat zejména do zdravotnictví (1,141 miliardy korun), školství, mládeže a sportu (697 milionů), sociální oblasti (438 milionů) nebo kultury a památkové péče (269 milionů).

Investice do rekonstrukcí i rozvoje 

Mezi nejvýznamnější akce bude patřit například rekonstrukce interny v Uherskohradišťské nemocnici, severní přístavba východního křídla budovy A v Kroměřížské nemocnici, příprava gynekologicko-porodnického komplexu v Krajské nemocnici T. Bati, výstavba Domova pro seniory v Liptále, instalace fotovoltaických elektráren na budovách škol či vybudování Kulturního a kreativního centra Zlínského kraje v Čiperově vile ve Zlíně.

Do financování krajských rozvojových projektů pak půjde 154 milionů korun.

„Kromě rozpočtu pro rok 2024 byl sestaven a zastupitelstvem schválen i podrobný střednědobý rozpočtový výhled na roky 2025–2028, jehož důležitým podkladem je plán významných investičních akcí pro roky 2024–2031. Do roku 2031 se v něm počítá s investicemi do čtyř krajem vlastněných nemocnic ve výši 9,1 miliard korun, do rozšiřování kapacit sociálních pobytových zařízení mají směřovat až 2 miliardy a na rozvoj nových technologií a inovací 1,2 miliardy. Kraj hodlá investovat významné finanční prostředky i do podpory Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Prozatím máme pro tyto účely vyčleněno 700 milionů korun, tuto částku bychom však chtěli postupně navýšit až na 3 až 4 miliardy korun,“ sdělil náměstek David Vychytil.