Jste dlouholetým ředitelem ZŠ Úprkova v Hradci Králové, která spolupracuje s Nadací Moravské Slovácko a Galerií Joži Uprky v Uherském Hradišti. Můžete našim čtenářům přiblížit vaši školu? Víme, že zanedlouho oslaví 120 let od svého založení.

Od roku 1993 se naše škola profiluje v oblasti environmentální výchovy. Ve školním roce 2011/2012 jsme získali první titul EKOŠKOLA, který jsme doposud pokaždé obhájili. Velmi intenzivně se věnujeme péči o nadané žáky. Naše prvotní zkušenosti s podporou nadaných žáků se datují do školního roku 2013/2014, kdy jsme systematicky začali spolupracovat s Centrem nadání, následně s Mensou ČR a nadačním fondem Qiido a to zejména v oblasti matematiky a anglického jazyka. V současné době se intenzivně věnujeme nadaným žákům nejen v rámci vyučování, ale i v odpoledních hodinách. Odstartovali jsme Koumáky v Úprku a Úprkovu badatelskou akademii. Probíhají semináře napříč všemi předměty. Žáci rozvíjí svůj potenciál v rámci spolupráce školy s Univerzitou Hradec Králové účastní se olympiád a vědomostních soutěží. V neposlední řadě je naše škola charakteristická vysokým počtem tandemových hodin, jejichž princip spočívá v přítomnosti dvou učitelů ve třídě, kteří spolu vedou hodinu a vzájemně se doplňují. Tento způsob výuky mimo jiné výhody umožňuje vyučujícím efektivně individuálně pracovat se žáky podle jejich schopností a potřeb.

Jak se vám a vašim žákům v galerii líbilo? Myslíte, že od určitého věku jsou děti schopny vnímat historii a život našich předků, což Uprka dokázal citlivě vyjádřit na svých plátnech?

Naši žáci byli galerií nadšeni. Jsme moc rádi, že propojili jméno školy s naším významným umělcem. Zaujal je výklad o životě a tvorbě Joži Uprky, který jim podal Petr Vašát. Jsem přesvědčen, že děti jsou schopny vnímat historii a život našich předků, pokud jim jsou předávány zajímavě a adekvátně k věku.

Jsem přesvědčen, že děti jsou schopny vnímat historii a život našich předků, pokud jim jsou předávány zajímavě a adekvátně k věku.

Petr Lehký

Mají možnost děti, jejich rodiče a učitelé se přímo v prostorách vaší školy, nebo v tištěných materiálech, případně na webu nějakým způsobem dozvědět, kdo to byl Joža Uprka, když se před téměř 120 lety představitelé města Hradec Králové rozhodli pojmenovat jednu z hlavních tepen města po tomto svébytném moravském malíři?

Naši žáci a jejich rodiče mají základní povědomí o tom, kdo byl Joža Uprka a jaké je jeho dílo. V posledním al manachu školy mu byla věnována patřičná pozornost. V našich hlavách se rodí další nápady, jak přiblížit Jožu Uprku širší veřejnosti.

Víme o tom, že jste se zasloužil o vznik obchodní značky Uprkovo víno firmy Blatel. U příležitosti oslav 111. výročí založení vaší školy v roce 2016 jste totiž spolu se žádostí o zajištění vína Nadací Moravské Slovácko jako první přišel s nápadem označit moravské víno etiketou obrazu Joži Uprky. Jak to vnímali účastníci oslav? Nemáte víc takových nápadů?

Spojení kvalitní školy, dobrého vína a výjimečného umělce vnímali všichni návštěvníci oslav jednoznačně pozitivně. Další nápady určitě máme. Budou součástí oslav 121. výročí založení naší školy v roce 2026.

close Ředitel ZŠ Úprkova Hradec Králové Petr Lehký se školáky na návštěvě Galerie Joži Uprky v Uherském Hradišti info Zdroj: Petr Vašát zoom_in Ředitel ZŠ Úprkova Hradec Králové Petr Lehký se školáky na návštěvě Galerie Joži Uprky v Uherském Hradišti

Je o vás známo, že rozumíte vínu, máte svůj archív vín. Kam byste zařadil právě to Uprkovo z Blatelu?

Vše, co nese jméno Joži Uprky dobré být prostě musí. Měl jsem tu čest navštívit vinařství Blatel a nebylo špatného vzorku!

Plánujete nějaké další společné akce s Galerií Joži Uprky? Nebylo by například dobré zorganizovat rovněž návštěvu galerie s celým učitelským sborem spojenou s prohlídkou Uprkovy galerie a dalších zajímavých míst na Slovácku, kde tento svébytný malíř žil a tvořil tak, aby o tom mohli učitelé vyprávět při vhodné příležitosti svým žákům?

Další spolupráci samozřejmě plánujeme. Dokonce již máme konkrétní podzimní termín návštěvy galerie a vinařství Blatel s pedagogickým sborem. Do budoucna předpokládám úzkou spolupráci při přípravě oslav 121. výročí založení školy. Rádi budeme součástí šíření dobrého jména Joži Uprky. Naším velkým přáním je vytvořit v nově vzniklých prostorách školy expozici o životě a díle Joži Uprky.

Můžete jako zkušený pedagog a vedoucí pracovník ve školství uvést ty největší problémy současného školství v ČR? Kolik vašich žáků bude mít v letošním roce dvojku z chování? Zaznamenali jste ve vaší škole v uplynulém období náznaky šikany mezi vašimi žáky?

V současné době nás nejvíce tíží plánované rušení pozic asistentů pedagoga, snižování počtu tzv. PHmaxu, tj. snižování počtu odučených hodin, nemožnost dělení tříd na menší skupiny a omezení tandemové výuky. Jednoznačně je velkým problém, že nelze odpovídajícím způsobem odměňovat provozní zaměstnance školy, bez kterých bychom se jednoznačně neobešli. Pro podporu zdravých vztahů a upevnění sociálních a vztahových hodnot máme každý týden v rozvrhu pevně zařazenou třídnickou hodinu. Kvalitu vzdělávání v naší škole zajišťuje plně kvalifikovaný pedagogický sbor společně se speciálním pedagogem a školním etopedem. Pravděpodobně i díky tomu jsme neudělili v tomto školním roce žádný snížený stupeň z chování. Samozřejmě klademe velký důraz na prevenci rizikových jevů ve škole.